Boetebeding

In veel huurcontracten staat een boetebeding genoemd. Veel huurders vragen zich af of dit boetebeding wel in het contract mag staan en wat ze moeten doen als ze geconfronteerd worden met dit boetebeding. Om moeilijkheden te voorkomen is het verstandig om op de hoogte te zijn van de regels en uitspraken over dit boetebeding.

Wat is een boetebeding?

Een boetebeding is een voorwaarde die in veel huurcontracten genoemd staat. Het gaat hier om een boete die opgelegd kan worden als de huurder een van de genoemde huurvoorwaarden overtreedt. Dit kan zijn dat de huurder het huis onderverhuurt, terwijl dit tegen de regels. Dit mag, maar niet als de hoogte van het bedrag onredelijk is en er geen maximum aan gesteld is. Het te betalen bedrag moet wel in verhouding staan tot de geleden schade van de verhuurder.

Ik heb een boete gekregen, wat nu?

Als je een boete gekregen hebt van je huurbaas of woningcorporatie schrik je je waarschijnlijk wild. Als je denkt dat de boete niet terecht is, kun je het aanvechten bij de rechter. Het Europese Hof heeft in 2013 namelijk bepaald dat oneerlijke boetes nietig verklaard kunnen worden als er geen onderhandeling heeft plaatsgevonden. Er zijn in de tussentijd al veel boetes nietig verklaard, omdat ze niet in verhouding stonden tot het feit en de geleden schade.

Vraag over huurcontract?

Als je twijfelt over de voorwaarden in je huurcontract, dan kun je het contract laten toetsen door een jurist of door de Woonbond. Bij de Woonbond is het wel van belang dat je een lidmaatschap hebt. De Huurderslijn is alleen toegankelijk voor leden.