Betalingsachterstand

Betalingsachterstand ontstaat wanneer je een rekening langer dan een maand niet hebt betaald. Dit kan gebeuren door financiële moeilijkheden of onvoorziene omstandigheden. In Nederland wordt er van een betalingsachterstand gesproken na een maand van niet betalen, waarna je meestal een herinnering ontvangt om binnen twee weken alsnog te betalen.

Voorbeeld van het begrip ''betalingsachterstand''

Stel, je hebt onlangs je baan verloren en zit krap bij kas. Je hebt een rekening voor je energieverbruik die je niet binnen de gestelde termijn kan betalen. Hierdoor loop je een betalingsachterstand op. Dit kan leiden tot stressvolle situaties, waarbij het risico bestaat dat je uiteindelijk wordt afgesloten van essentiële diensten zoals GWL.

LeestipHuurprijs vrije sector mag met 5,5% stijgen vanaf januari

Het oplossen van betalingsachterstanden

Als je een betalingsachterstand hebt, is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Neem contact op met de schuldeiser en leg je situatie uit. Vaak kun je een betalingsregeling treffen om de schuld in termijnen af te lossen. Ook kun je hulp zoeken bij de gemeente die schuldhulpverlening kunnen bieden om je financiële situatie te stabiliseren.

Preventie en beheer van betalingsachterstanden

Voorkomen is beter dan genezen. Maak een budgetplan en houd een overzicht bij van je inkomsten en uitgaven. Check of je recht hebt op toeslagen of andere financiële ondersteuning. Het is ook raadzaam om een reservepotje op te bouwen voor onverwachte uitgaven.

 Met deze 5 tips krijg jij je woonkosten omlaag

Veelgestelde vragen over betalingsachterstanden

Hieronder vind je een overzicht met veelgestelde vragen over betalingsachterstanden.

Wat gebeurt er als ik mijn huur niet op tijd betaal?

Als je je huur niet op tijd betaalt, loop je een huurachterstand op. Dit kan leiden tot een waarschuwing van de verhuurder en, in het ergste geval, tot uitzetting.

Kan ik hulp krijgen bij betalingsachterstanden?

Ja, gemeenten bieden hulp bij betalingsachterstanden. Zij zijn verplicht schuldhulpverlening te bieden.

Wat is het effect van een betalingsachterstand op mijn kredietwaardigheid?

Een betalingsachterstand wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en kan je kredietwaardigheid aantasten. Een kan leiden tot problemen bij toekomstige leningen of kredieten.