Wat is een redelijke vertrekpremie als ik gedwongen ben te verhuizen?

"Samen met twee huisgenoten huur ik een woning. De huisbaas wil met ons in gesprek over verhuizing, omdat hij van onze huurwoning studio's maken. Wat is een redelijke vertrekpremie die wij kunnen vragen?


Eerst en vooral is het belangrijk te benadrukken dat jullie niet verplicht zijn om akkoord te gaan met het plan van de huisbaas. Jullie genieten huurbescherming, en de huidige huurovereenkomsten moeten ongewijzigd blijven, ongeacht de wensen van de huisbaas.

Recht op een redelijke vergoeding

Waarneer jullie besluiten in te stemmen met de wensen van de huisbaas om de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen, hebben je als huurders recht op een redelijke vergoeding. Deze vergoeding wordt vaak aangeduid als een 'verhuisvergoeding' of 'vertrekpremie'. 

Meer weten? Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder.

Let goed op de beëindigingsovereenkomst

Bij het sluiten en ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst is het cruciaal ervoor te zorgen dat je je kunt houden aan de gemaakte afspraken, inclusief de overeengekomen einddatum van de huurovereenkomst. Zorg er ook voor dat de vertrekpremie volledig is ontvangen vóór het inleveren van de sleutels om incassoproblemen na de verhuizing te vermijden. 

Met zo min mogelijk stress verhuizen? Hier lees je hoe je dat doet!

Hoogte van de vertrekpremie

De hoogte van de vergoeding is niet specifiek vastgelegd in de wet en kan variëren afhankelijk van de omstandigheden. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen of in overleg te gaan met huurdersorganisaties.