Wat is de vereiste opzegtermijn voor mijn huurcontract?

"Ik ben onlangs van baan veranderd en moet verhuizen naar een andere stad. Ik betaal mijn huur maandelijks, maar mijn verhuurder zegt dat ik een opzegtermijn van twee maanden heb. Klopt dit wel?"


Als huurder heb je te maken met een wettelijk vastgestelde opzegtermijn voor je huurcontract. Als je maandelijks je huur betaalt, is je opzegtermijn dus ook één maand.

Wettelijke opzegtermijn

De wet bepaalt dat de opzegtermijn voor een huurcontract gelijk is aan de termijn waarin de huur betaald wordt. Als je elke maand huur betaalt, is je opzegtermijn ook één maand. Dit betekent dat als je contract een langere opzegtermijn vermeldt, zoals twee maanden, dit niet geldig is.

Tijdelijke huurcontracten

Ook bij tijdelijke huurcontracten, zoals contracten voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld twee of vijf jaar), geldt de regel dat je tussentijds mag opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Dit ligt anders als je de huur per twee of drie maanden betaalt, dan is de opzegtermijn respectievelijk twee of drie maanden.

LeestipHuurcontract opzeggen? Houd rekening met deze regels

Minimumduur in het huurcontract

Soms staat er in een huurcontract een minimumduur, bijvoorbeeld één jaar. Echter, door een wetswijziging in 2016 zijn langere opzegtermijnen dan de betalingstermijn nietig. Als je binnen deze minimumduur wilt opzeggen en de verhuurder stemt hier niet mee in, kun je je beroepen op de wet. Echter, de uitkomst bij de rechter is hierbij niet gegarandeerd.

Hoe officieel opzeggen

Volgens de wet moet de opzegging van het huurcontract via een aangetekende brief gebeuren. Hoewel opzeggingen per e-mail of gewone brief vaak voorkomen, zijn deze strikt genomen niet volgens de wettelijke eisen. Een schriftelijke reactie van je verhuurder op een dergelijke opzegging zorgt wel voor zekerheid over de ontvangst.

RelevantWaar vind ik de wettelijke bepalingen over huurrecht?

 

Opzeggen en huurtermijnen

Als je de huur altijd op de eerste van de maand betaalt, is het verstandig om je huurcontract ook per de eerste van een maand op te zeggen. Hierdoor voorkom je onduidelijkheden en eventuele extra kosten.