Tegenvaller: grote stijging gemeentelijke belastingen voor huurders

Tegenvaller: grote stijging gemeentelijke belastingen voor huurders

12 januari 2021

Laatste update: 15 mei 2023

Niet zulk fijn nieuws voor de huurders in Nederland. De gemeentelijke belastingen vallen dit jaar fors hoger uit. Niet fijn, als je nagaat dat veel gezinnen op dit moment in zwaar weer verkeren door de coronacrisis en de daarbij behorende inkomstendaling. Huurders krijgen dit jaar de grootste heffingsstijging in jaren voor hun kiezen en die gaan de meesten wel voelen in hun portemonnee. De reden voor de stijging is vooral te wijten aan de afvalstoffenheffing, meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Deze instantie heeft de heffingen van de 40 grootste gemeenten van Nederland in kaart gebracht. We zetten hieronder op een rij wat deze stijging voor jou gaat betekenen.

Top 5 duurste gemeentes in de Randstad

De huurders die het slechtste af zijn, wonen allemaal in de Randstad. Zo blijkt uit het onderzoek van COELO dat inwoners van Amsterdam dit jaar ruim 18,2 procent meer gaan betalen aan gemeentelijke heffingen. Het bedrag voor een meerpersoonshuishouden komt dit jaar neer op een bedrag van € 435 per jaar. Het oude bedrag stond op € 368 per jaar, dus een meerpersoonshuishouden betaalt ruim € 67 per jaar meer. Andere dure steden voor meerpersoonshuishoudens in Nederland zijn:

Gemeentelijke heffingen: top 5 duurste gemeenten voor meerpersoonshuishoudens

Stad

Jaarbedrag 2021

% verandering

Amsterdam

€ 435,-

18,2%

Haarlem

€ 412,20

5%

Leiden

€ 390,36

11,3%

Haarlemmermeer

€ 382,-

11,7%

Almere

€ 377,68

-0,1%

Woon je alleen in een huis, dan ben je in andere steden juist weer duurder uit. Daar staat Amsterdam niet met stip bovenaan, maar spant Almere de kroon. Hier betaal je jaarlijks € 377,68 aan gemeentelijke belastingen, wat gelijk staat aan de prijs voor meerpersoonshuishoudens. Opvallend is dat dit bedrag juist iets gedaald is ten opzichte van een jaar eerder. Toch blijft Almere veruit de duurste stad om je te vestigen als eenpersoonshuishouden.

Gemeentelijke heffingen: top 5 duurste gemeenten voor eenpersoonshuishoudens

Stad

Jaarbedrag 2021

% verandering

Almere

€ 377,68

-0,1%

Zaanstad

€ 377

11,8%

Amsterdam

€ 326

18,1%

Maastricht

€ 325,14

2,3%

Dordrecht

€ 301,20

5,2%

Welke belastingen betaal je als huurder?

De gemeente int jaarlijks gemeentelijke belastingen. Nu je de hoogte van het jaarbedrag van een aantal gemeenten weet, vraag je je misschien af waarom je eigenlijk gemeentelijke belastingen betaalt en waarvoor dit geld gebruikt wordt. Logisch, vinden we. Daarom hebben we voor je uitgezocht waar het geld aan besteed wordt, zodat je precies weet waar je jaarlijks (of maandelijks) voor betaalt als je de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt. Of je nu in de gemeente Dordrecht woont of in een gemeente in Groningen of Noord-Brabant.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt door gemeenten gebruikt om te zorgen dat het riool goed op orde blijft. Je betaalt als inwoner van een gemeente voor de volgende zaken:

  • afvoer van huishoudelijk water (douchewater, waswater, etc.);
  • afvoer en opslag hemelwater;
  • het op peil houden van het grondwater;
  • aanleg, beheer en onderhoud van riolering.

Een gemeente mag niet meer heffen dan ze nodig hebben om de bovenstaande taken uit te voeren. Deze heffing wordt vaak gesplitst in een gebruikersdeel en een eigenaarsdeel, maar dit is niet verplicht. Veruit de meeste gemeenten kiezen ervoor om alleen het eigenaarsdeel te heffen. Dit is een vast bedrag en dus makkelijker. Het gebruikersdeel wordt namelijk bepaald aan de hand van het daadwerkelijke verbruik.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing die je betaalt aan de gemeente is veruit het grootste deel van de te betalen gemeentelijke belastingen. Deze kosten worden gebruikt om het huiselijke afval op te halen en te verwerken. Dit is een kostbare bezigheid en daarom betaal je hier dus ook flink voor. Er wordt voor deze belasting gekeken hoeveel mensen er op een adres wonen. Ook kan ervoor gekozen worden om per container of per kilo te betalen.

Waterschapslasten

De waterschapsbelasting betaal je, zodat de gemeente het water in de gemeente kan beheren. De aanleg en het onderhoud van een waterzuiveringsinstallatie wordt bijvoorbeeld hiervan betaald, maar ook het onderhoud van beken, sloten en dijken worden hiervan bekostigd. Kortgezegd betaal je dus voor het onderhoud van al het water in je gemeente, zodat jij droge voeten en schoon drinkwater hebt.