Wettelijke rente

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen bij een betalingsachterstand. Deze rente verschilt voor niet-handelstransacties en handelstransacties.

Voorbeeld van het begrip ''wettelijke rente''

Jan en Annelies huren een benedenwoning, maar kunnen door financiële problemen de huur van juli 2023 niet op tijd betalen. Hun verhuurder, De Vries, kan nu 6% wettelijke rente over de achterstallige huur eisen, conform de regels voor niet-handelstransacties. Als hun betalingsachterstand doorgaat in 2024, stijgt deze rente naar 7%.

Benieuwd wanneer een verhuurder een huurder uit de woning mag zetten? Ontdek het in deze blog!

Verschil tussen niet-handelstransacties en handelstransacties

Wettelijke rente varieert tussen niet-handelstransacties en handelstransacties. Niet-handelstransacties, zoals overeenkomsten tussen particulieren en bedrijven, kennen een lagere rente (6% in 2023 en 7% vanaf 2024) ter bescherming van de consument. Handelstransacties, de overeenkomsten tussen bedrijven onderling of met overheidsorganisaties, hebben een hogere wettelijke rente van 12%.

Hoe hoog is de wettelijke rente in 2023?

Voor 2023 is de wettelijke rente vastgesteld op 6% voor niet-handelstransacties, zoals overeenkomsten tussen consumenten en bedrijven of tussen particulieren en de overheid. Voor handelstransacties, zoals tussen bedrijven onderling, is de wettelijke rente 12%.

Hoe hoog is de wettelijke rente in 2024?

Vanaf 1 januari 2024 stijgt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties naar 7%. De rente voor handelstransacties blijft op 12%. Deze veranderingen zijn belangrijk om in gedachten te houden bij het aangaan van financiële verplichtingen, waaronder huurovereenkomsten.

Wettelijke rente en huurovereenkomsten

In de context van huurovereenkomsten betekent dit dat een verhuurder vanaf 2023 6%, en vanaf 2024 7%, wettelijke rente kan eisen over achterstallige huurbetalingen. Dit onderstreept het belang voor huurders om huurbetalingen tijdig te voldoen.

Impact op de huursector

De aanpassing van de wettelijke rente heeft directe gevolgen voor de financiële afspraken binnen de huursector. Zowel huurders als verhuurders dienen zich bewust te zijn van deze veranderingen en de mogelijke financiële implicaties.

Ook interessantZo bereken je voor hoeveel geld je kunt huren

Veelgestelde vragen over de wettelijke rente

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de wettelijke rente.

Wat betekent de verandering in wettelijke rente voor mijn huurovereenkomst?

Als huurder kun je vanaf 2023 geconfronteerd worden met een rente van 6% op achterstallige betalingen, en vanaf 2024 met 7%.

Hoe vaak verandert de wettelijke rente?

De wettelijke rente kan periodiek worden aangepast door de overheid. Houd de actuele tarieven in de gaten voor nauwkeurige informatie.

Geldt de wettelijke rente voor alle typen overeenkomsten?

Ja, maar de percentages verschillen tussen niet-handelstransacties (6% in 2023, 7% in 2024) en handelstransacties (12%).

Wat gebeurt er als ik het niet eens ben met de rente die mijn verhuurder eist?

Als de gevraagde rente hoger is dan de wettelijke rente, kun je dit juridisch aanvechten. Het is raadzaam in zo'n geval juridisch advies in te winnen.