Wet Huurbescherming Weeskinderen

De Wet huurbescherming weeskinderen zorgt ervoor dat jongvolwassenen, vanaf 16 jaar, in de ouderlijke woning mogen blijven wonen tot ze 28 jaar oud zijn. Woningcorporaties moeten de jongvolwassene snel na het overlijden van de ouder(s) informeren over wat er gaat gebeuren met hun woonsituatie. Bovendien wordt het huurcontract verlengd tot en met het 27ste levensjaar.


Wet huurbescherming weeskinderen

Per 1 januari 2024 is de Wet huurbescherming weeskinderen in gegaan. In oktober stemde de Tweede Kamer unaniem in met het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis. Hierdoor zijn jongvolwassenen van wie de ouders overlijden en die wonen in een corporatiewoning beter beschermd tegen uithuiszetting.

Meer weten over deze wet? Bekijk dan eens deze blog!

Cijfers CBS

Volgens gegevens van het CBS komt het jaarlijks ongeveer 80 keer voor dat jongvolwassenen die in een woning van een woningcorporatie verbleven, hun ouders verloren. In particuliere huurwoningen komt dit ongeveer 30 keer per jaar voor.

Wanneer nodig krijgen weeskinderen lagere huren

Wanneer jongeren de huurovereenkomst van hun overleden ouders overnemen, is het niet realistisch om te verwachten dat zij de huur in hun eentje kunnen ophoesten. Voor jongeren tussen de 16 en 22 jaar moeten de woningcorporaties een tijdelijke huurverlaging doorvoeren tot de huurtoeslaggrens. Maar ook ouderloze jongeren in de leeftijdscategorie van 23 tot 27 jaar die, wat draagkracht betreft in aanmerking komen voor huurtoeslag, wordt de huur verlaagd wanneer zij het anders niet kunnen betalen.

 Meer weten? Bekijk dan ook eens: Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder.


Veelgestelde vragen over Wet Huurbescherming Weeskinderen

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de Wet Huurbescherming Weeskinderen. 

Wat gebeurt er wanneer je 28 jaar wordt?

Om te voorkomen dat een jongvolwassenen op straat beland zodra hij 28 is geworden, mag de woningcorporatie alleen het contract beëindigen wanneer de wees een vervangende passende huurwoning heeft gevonden voor onbepaalde tijd.