Gluurverhoging

Een gluurverhoging is een extra huurverhoging die mogelijk is door het gluren in de inkomensgegevens van huurders met een bruto-inkomen van boven de 33.600 euro. Het is een inkomensafhankelijke huurverhoging die tussen juli 2013 en april 2016 werd toegepast. De Belastingdienst geeft deze gegevens aan de woningcorporaties waardoor zij erachter komen dat ze deze verhoging kunnen doorvoeren. De woningcorporatie ‘gluurt’ dus bij de Belastingdienst en zo komt deze verhoging aan haar naam.

Mag de Belastingdienst gegevens verstrekken?

De Raad van State oordeelde in 2016 dat de Belastingdienst deze gegevens niet had mogen verstrekken. Het zou in strijd zijn met de geheimhoudingsplicht die deze instantie heeft. Doordat de Belastingdienst de inkomensgegevens wel doorspeelde, is jarenlang de privacy van mensen met middeninkomens geschonden. Minister Blok heeft geprobeerd om toch een regeling te maken waardoor de gegevens wel gedeeld mochten worden, maar dat is niet gelukt. Het is nog steeds niet toegestaan dat de Belastingdienst gegevens uit de Basisregistratie Inkomen deelt met private partijen, zoals verhuurder.

Rechtszaak tegen Belastingdienst

De Woonbond heeft een zaak aangespannen tegen de Belastingdienst en de rechter oordeelde eerder al dat de Belastingdienst een schadevergoeding moest betalen aan de getroffen huurders. Daar liet de Belastingdienst het niet bij zitten en die ging in hoger beroep. Wat het oordeel van de Raad van State is, is nog niet bekend. Wel is al twee keer uitstel van uitspraak gevraagd, omdat het een hele complexe zaak zou zijn.