Gluurverhoging

De gluurverhoging was een inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurwoningen die bestond tussen 1 juli 2013 en april 2016. Het was van toepassing op huurders met een bruto-inkomen van boven de €33.600. Verhuurders konden deze inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. De woningcorporatie ‘gluurde’ dus bij de Belastingdienst en zo kwam deze verhoging aan haar naam.

Voorbeeld van het begrip ''gluurverhoging''

Een huurder met een inkomen van € 70.000,- huurde een sociale huurwoning met een huurprijs van € 750,- per maand. De verhuurder vroeg de Belastingdienst om een inkomensverklaring van de huurder. Op basis van deze inkomensverklaring verhoogde de verhuurder de huur met € 50,- per maand. De nieuwe huurprijs was dus € 800,- per maand. De huurder was het hier niet mee eens en vond dat de huurverhoging een inbreuk was op zijn privacy.

Lees ook eens: Tijdelijk je huis verhuren: de voor- en nadelen

Mocht de Belastingdienst gegevens verstrekken?

De Raad van State oordeelde in 2016 dat de Belastingdienst deze gegevens niet had mogen verstrekken. Het zou in strijd zijn met de geheimhoudingsplicht die deze instantie heeft.

Doordat de Belastingdienst de inkomensgegevens wél doorspeelde, is jarenlang de privacy van mensen met middeninkomens geschonden. Minister Blok heeft geprobeerd om toch een regeling te maken waardoor de gegevens wel gedeeld mochten worden, maar dat is niet gelukt. Het is nog steeds niet toegestaan dat de Belastingdienst gegevens uit de Basisregistratie Inkomen deelt met private partijen, zoals verhuurders.

Rechtszaak tegen Belastingdienst

De Woonbond had in 2017 een zaak aangespannen tegen de Belastingdienst en de rechter oordeelde eerder al dat de Belastingdienst een schadevergoeding moest betalen aan de getroffen huurders. Daar liet de Belastingdienst het niet bij zitten en die ging in hoger beroep. De zaak ligt inmiddels bij de Hoge Raad, waar anno 2023 nog geen uitspraak over gedaan is.

Je inkomensgegevens en de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging 

Bij sociale huurwoningen kan er tegenwoordig nog steeds sprake zijn van een inkomensafhankelijke huurverhoging. De verhuurder mag bij de Belastingdienst inkomensgegevens aanvragen voor zelfstandige sociale huurwoningen. Hierbij worden echter niet de exacte inkomensgegevens verzonden, maar wordt een inkomenscategorie als indicatie gegeven. De drie inkomenscategorieën zijn:

  1. Lager inkomen: Er mag geen inkomensafhankelijke huurverhoging worden doorgevoerd.
  2. (Hoger) middeninkomen: Er mag een inkomensafhankelijke huurverhoging worden doorgevoerd van maximaal €50 per maand.
  3. Hoog inkomen: Er mag een inkomensafhankelijke huurverhoging worden doorgevoerd van maximaal €100 per maand.