Huis verhuren

Verhuren verwijst naar het proces waarbij een persoon (de verhuurder) een eigendom, zoals een woning, appartement, kantoorruimte of voertuig, ter beschikking stelt aan een ander persoon (de huurder) in ruil voor een periodieke betaling, bekend als de huurprijs.

Voorbeeld verhuren

Iemand kan zijn appartement verhuren aan een huurder, waardoor de huurder het recht krijgt om de woning te gebruiken gedurende een bepaalde periode in ruil voor het betalen van maandelijkse huur. Deze overeenkomst kan wettelijk worden vastgelegd in een huurcontract, dat de rechten en verplichtingen van zowel de verhuurder als de huurder regelt, inclusief zaken als huurprijs, duur van de huurovereenkomst en onderhoudsverantwoordelijkheden.

Huurovereenkomst

Bij het verhuren wordt een contract, ook wel bekend als een huurovereenkomst, opgesteld waarin de rechten, plichten en voorwaarden van zowel de verhuurder als de huurder worden vastgelegd.De verhuurder draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de juridische aspecten van het verhuurde object, terwijl de huurder het recht heeft om het object te gebruiken gedurende de afgesproken huurperiode, onder de voorwaarden van de huurovereenkomst.

Verhuren kan zowel voor langere termijn (bijvoorbeeld een jaarlijkse huurovereenkomst) als voor kortere termijn (bijvoorbeeld een vakantieverhuur) plaatsvinden.

Huurprijs bepalen

Het is an belang dat je de juiste kale huurprijs voor de woonruimte vraagt. Kamers en woningen onder de liberalisatiegrens zijn gebonden aan een maximale huurverhoging en maximumhuurprijs. Dit geldt als de huurprijs bij aanvang van het huurcontract onder deze grens valt. Om te berekenen of jouw woning onder die grens valt, kun je gebruikmaken van het puntenstelsel van de Huurcommissie.

Servicekosten bepalen

Naast de kale huurprijs, zijn ook de servicekosten van belang. Dit zijn kosten die je als verhuurder maakt in het voordeel van de huurder.

Het kan hierbij gaan om het stofferen van de woning en de verlichting en verwarming van gemeenschappelijke ruimtes. Let er wel op dat je op deze kosten geen winst mag maken.

Om dit aan de huurder aan te tonen moet je ieder jaar een servicekostenoverzicht aanbieden aan de huurder en het verschil terugbetalen. Pas nadat dit kostenoverzicht is vrijgegeven kan de verhuurder overgaan tot het verhogen van deze kosten.

Afvalstoffenheffing

Mensen met een zelfstandige woning (lees: met eigen badkamer en keuken), regelen de afvalstoffenheffing zelf. Bij bewoners van een kamer ligt dit sinds 2012 anders. Daarbij regelt de verhuurder deze heffing en mag een deel van het bedrag doorberekend worden aan de huurders. Let er wel op: ook op deze kosten mag de verhuurder geen winst maken.

Huurprijsverhoging

Je mag als verhuurder de huur één keer verhogen per kalenderjaar. Als de huurwoning in de vrije sector valt, wordt hier geen maximum aan gesteld. Viel de huurprijs van de huurwoning bij aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens, dan is de woning gebonden aan de maximale huurverhoging zoals die door de overheid jaarlijks wordt vastgesteld.

Huurcontract opstellen

Zodra je de huurprijs bepaald hebt, kun je het huurcontract gaan opstellen. Het is van belang dat alles hierin staat, zodat je altijd een ondertekend contract hebt om op terug te vallen. Zeker bij een tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandswet is het van belang dat er bepaalde dingen in het contract staan. Deze zaken zijn:

  • Dat het gaat om een contract op grond van de Leegstandswet
  • Voor welke periode de vergunning geldt
  • Wat de maximale huurprijs is op basis van het puntenstelsel (geldt niet voor te koop staande woningen)

Staan deze zaken niet in het huurcontract, dan gelden de wetten en regels voor reguliere huur en dat houdt in dat de huurder huurbescherming heeft. Het contract zal dan niet zonder meer beëindigd kunnen worden.

Onderhoud

Het is verplicht om de huurwoning in een goede staat af te leveren aan de nieuwe huurder. Daarnaast is het ook verplicht dat de verhuurder groot onderhoud aan de woning doet. Dit kunnen dingen zijn zoals:

  • Een kapotte CV
  • Lekkages
  • Inbouwapparatuur

Toch moet de huurder zelf ook dingen doen. Denk hierbij aan het witten van de plafonds en het schilderen van de muren. Ook het vastschroeven van loszittende deurklinken en contactdozen dient de huurder zelf te repareren. Dit staat uitgebreid beschreven in het Besluit kleine herstellingen.