Schuldsanering

Schuldsanering is een wettelijke procedure voor mensen die hun schulden niet kunnen afbetalen. In Nederland wordt dit geregeld via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit traject biedt een kans om na een periode van afbetaling weer met een schone lei te beginnen. Schuldsanering maakt samen met schuldbemiddeling onderdeel uit van de schuldhulpverlening.

Voorbeeld van het begrip ‘’schuldsanering’’

Laten we Karin, een alleenstaande moeder, als voorbeeld nemen. Door onvoorziene medische kosten en een huurachterstand bij haar huurwoning heeft ze een aanzienlijke schuld opgebouwd. Ze zoekt hulp en zit vanaf nu in de schuldsanering om haar financiële situatie te herstellen.

Lees ookZo bereken je voor hoeveel geld je kunt huren.

Hoe werkt schuldsanering?

In het schuldsaneringsproces wordt onder leiding van een bewindvoerder een saneringsplan opgesteld. Dit plan bepaalt hoeveel je afbetaalt en hoe lang het traject duurt. Belangrijk is dat je tijdens dit proces ook je lopende rekeningen, zoals huurprijs en nutsvoorzieningen, blijft betalen.

Schuldsanering en huurwoningen

Tijdens schuldsanering is het cruciaal om de huur van je huurwoning te blijven voldoen. Niet betalen kan leiden tot huisuitzetting, wat de situatie verder kan verslechteren. Het vinden van een betaalbare woning op de woningmarkt is daarom essentieel.

Hoe lang duurt schuldsanering?

De duur van schuldsanering varieert, maar meestal komt dit neer op drie jaar. In sommige gevallen kan het tot maximaal vijf jaar duren. Tijdens deze periode moet je je strikt aan het saneringsplan houden. Als alles volgens plan verloopt, word je na deze periode vrijgesteld van de resterende schulden.

Betaal jij te veel huur? Duik snel in deze blog!

Veelgestelde vragen over schuldsanering

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over schuldsanering.

Kan ik mijn huurwoning behouden tijdens schuldsanering?

Ja, maar het is essentieel om je huur tijdig te betalen. Schuldsanering verandert niets aan je verplichtingen als huurder.

Wat gebeurt er als ik me niet aan het saneringsplan houd?

Niet naleven van het plan kan leiden tot uitsluiting van de regeling, waardoor je volledige schuld weer opeisbaar wordt.

Worden alle schulden kwijtgescholden na schuldsanering?

In de meeste gevallen wel, maar er zijn uitzonderingen zoals boetes of schulden door fraude.

Kan ik werken tijdens schuldsanering?

Ja, werken wordt zelfs aangemoedigd. Inkomsten boven het vrij te laten bedrag dragen bij aan de aflossing van de schulden.