Eindinspectie

Eindinspectie is een controleprocedure die plaatsvindt aan het einde van een huurperiode of voordat een koopwoning officieel wordt overgedragen. Het doel van een eindinspectie is om te verifiëren dat de staat van het pand overeenkomt met de vooraf overeengekomen voorwaarden. Aspecten van eindinspecties:

  1. Voor koopwoningen: De eindinspectie zorgt ervoor dat alle aspecten van het huis, zoals de werking van apparaten, de aanwezigheid van afgesproken roerende zaken en de algemene staat van onderhoud, conform de afspraken in de koopovereenkomst zijn. Dit gebeurt meestal vlak voordat de nieuwe eigenaar de sleutels officieel ontvangt bij de notaris.

  2. Voor huurwoningen: Aan het einde van een huurperiode controleert de verhuurder of de huurder de woning achterlaat volgens de voorwaarden van het huurcontract. Eventuele schade of aanpassingen die niet zijn toegestaan kunnen invloed hebben op de teruggave van de borgsom.

LeestipDit moet jij regelen als je je eerste huurwoning in trekt!

Wat kun je verwachten tijdens een eindinspectie

Tijdens een opleveringsinspectie zal een inspecteur of verhuurder de algemene staat van de woning beoordelen en eventuele gebreken of schade noteren. Dit omvat het nakijken van de verschillende ruimtes, zoals de woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamers en eventuele andere ruimtes. Ook kan de inspecteur controleren of de woning voldoet aan de afgesproken opleveringscondities.

Wat gebeurt er na een eindinspectie

Na een opleveringsinspectie ontvang je meestal een inspectierapport met de bevindingen van de inspecteur. Hierin staat informatie over eventuele gebreken of schade die is vastgesteld. Afhankelijk van de afspraken met de verhuurder, kunnen deze punten leiden tot reparaties of aanpassingen. Dit kan van invloed zijn op de terug te ontvangen borgsom of bankgarantie

Vanaf 1 juli 2023 mag de maximale waarborgsom maximaal twee keer de kale huur bedragen.

Eindinspectie koopwoning

De eindinspectie van een koopwoning vindt plaats vlak voor de definitieve overdracht bij de notaris. Dit is het moment waarop koper en verkoper samen de woning controleren op de naleving van de afspraken uit de koopovereenkomst, inclusief de staat van de woning en de aanwezigheid van afgesproken roerende zaken. Eventuele meterstanden worden opgenomen en gecheckt wordt of er geen nieuwe gebreken zijn.

Eindinspectie huurwoning

Bij de eindinspectie van een huurwoning controleert de verhuurder samen met de huurder de staat van de woning bij het beëindigen van de huurovereenkomst. Hierbij wordt gekeken of de huurder de woning in goede staat achterlaat, volgens de afspraken in het huurcontract. Eventuele schades of gebreken worden genoteerd, wat kan leiden tot inhoudingen op de waarborgsom.