Welke voordelen biedt een WOZ-beschikking voor vrijesectorhuurders?

Ik heb een WOZ-beschikking gekregen en ik huur een woning in de vrije sector. Kan ik bezwaar maken tegen deze WOZ-waarde en gaat mijn huur dan omlaag?


Inzicht in de WOZ-waarde van de woning

 De WOZ-waarde is de marktwaarde van de woning. Deze informatie kan nuttig zijn voor huurders om te beoordelen of de huurprijs die ze betalen marktconform is. Huurders kunnen de WOZ-waarde gebruiken om te onderhandelen over een huurverlaging met hun verhuurder.

Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk dan eens deze uitleg!

Mogelijkheid tot huurverlaging

Als de WOZ-waarde van de woning lager is dan de huurprijs, kan de huurder in principe een huurverlaging aan de verhuurder vragen. De huurverlaging kan ingaan vanaf de datum waarop de WOZ-beschikking is gedateerd.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als de huurder het niet eens is met de WOZ-waarde, kan hij/zij hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. Als het bezwaar gegrond is, kan de WOZ-waarde worden verlaagd, wat kan leiden tot een huurverlaging.

Inzicht in de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen

De WOZ-waarde van de woning kan worden vergeleken met de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen in de omgeving. Dit kan huurders helpen te beoordelen of de huurprijs die ze betalen marktconform is.

 Meer over de WOZ-waarde en het puntenstelsel weten? Zo bereken je de maximale huurprijs van een huurwoning.

Nadelen aan het gebruik van de WOZ-beschikking

  • De WOZ-waarde is niet altijd een directe afspiegeling van de huurprijs.
  • De huurder moet zelf bewijzen dat de huurprijs te hoog is.
  • Het kan een langdurige procedure zijn om een huurverlaging te bewerkstelligen.