Welke servicekosten zijn verplicht voor mij als huurder?

Emma huurt een appartement en ziet elke maand een extra bedrag bovenop haar huur op de factuur staan, aangeduid als 'servicekosten'. Ze is niet zeker wat dit inhoudt. Welke servicekosten zijn verplicht?


Service kosten

Servicekosten zijn extra kosten die bovenop de kale huurprijs van een huurwoning komen. Deze kosten zijn voor diensten en voorzieningen die samenhangen met het wonen. Voorbeelden van servicekosten zijn kosten voor schoonmaak en onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes, kosten van een huismeester, en soms kosten voor het gebruik van meubels of apparatuur.

Kan mijn verhuurder de servicekosten aanzienlijk verhogen zonder reden? Check het hier!

Afspraken in huurcontract

Deze kosten worden door de verhuurder in rekening gebracht en moeten worden gespecificeerd in het huurcontract. Afspraken in het huurcontract over servicekosten zijn bindend en moeten duidelijk zijn omschreven. Dit omvat de specificatie van welke services onder de kosten vallen en hoe deze berekend worden.

Wijzigingen in servicekosten

Bij wijzigingen in de servicekosten is de instemming van ten minste 70% van de huurders vereist voor een collectieve wijziging. Als er onvoldoende instemming is, kan een huurder bezwaar maken en een toetsing door een kantonrechter aanvragen. Dit zorgt ervoor dat wijzigingen in servicekosten eerlijk en transparant worden doorgevoerd, in overeenstemming met de belangen van alle betrokken huurders.