Wat is de maximale huurverhoging die mijn verhuurder kan doorvoeren?

Je woont in een sociale huurwoning en betaalt een maandelijkse huur van €600. De overheid heeft voor het huidige jaar aangekondigd dat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen 5,8% is. Je verhuurder besluit de huur te verhogen met dit maximale percentage.


Maximale huurverhoging

De maximale huurverhoging die een verhuurder kan doorvoeren, hangt af van het type huurwoning (sociale huur of vrije sector) en de regelgeving die op dat moment van kracht is. De Nederlandse overheid stelt jaarlijks de maximale percentages voor huurverhoging vast.

Meer weten over huurverhoging? Bekijk dan ook eens deze uitleg!

Sociale Huurwoningen

Voor sociale huurwoningen, die onder de huurprijsregulering vallen, stelt de overheid elk jaar per 1 juli een maximale huurverhoging vast. Per 1 juli 2024 is het toegestaan voor verhuurders om de huurprijs te verhogen tot een maximum van 5,8%, op voorwaarde dat de basis (of kale) maandhuur €300 of hoger is. Er kunnen speciale regels gelden voor huishoudens met een laag inkomen, ouderen en mensen met een handicap.

Vrije sector woningen

Beginnend op 1 januari 2024, mogen verhuurders in de vrije sector de huur jaarlijks verhogen met niet meer dan 5,5%. Huurders en verhuurders kunnen altijd onderhandelen over de hoogte van de huurverhoging.

Ga jij een woning huren in 2024? Deze dingen zijn veranderd!

Regels en beperkingen

De overheid kan in bepaalde situaties extra regels of beperkingen instellen voor huurverhogingen, bijvoorbeeld tijdens economische crises of in reactie op specifieke marktomstandigheden.