Wanneer mag de verhuurder incassokosten rekenen?

''Ik ben door persoonlijke omstandigheden achter geraakt met mijn huur. Nu heb ik een brief van een incassobureau ontvangen die incassokosten eist. Maar ik heb nooit een aanmaning van mijn verhuurder gehad. Moet ik deze incassokosten betalen?''


Als huurder mag je verwachten dat je eerst een aanmaning ontvangt voordat een verhuurder incassokosten in rekening brengt. Zonder deze aanmaning zijn de incassokosten niet terecht. Hierin moet staan dat je binnen 14 dagen moet betalen, anders volgen incassokosten. Deze stap mag niet overgeslagen worden.

Berekening van incassokosten

De incassokosten zijn wettelijk gemaximeerd. Voor schulden tot € 2.500 geldt een maximum van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40.

Lees ookWat zijn de mogelijke consequenties als ik deze maand de huur niet kan betalen?

Hoger bedrag, andere regels

Voor hogere schulden boven € 2.500 gelden andere percentages:

  • Tussen € 2.500 en € 5.000: maximaal 10%.
  • Tussen € 5.000 en € 10.000: maximaal 5%.
  • Tussen € 10.000 en € 190.000: maximaal 1%.
  • Boven de € 200.000: maximaal 0,5%, tot een maximum van € 6.775.

Onthoud dat je als huurder altijd rechten hebt. Welke rechten en plichten je hebt als huurder, lees je hier!

Onjuiste incassokosten? Dit kun je doen

Als je ten onrechte incassokosten moet betalen, neem dan contact op met zowel het incassobureau als je verhuurder. Betaal je huurachterstand en vraag om een correctie of betalingsregeling.