Kan de gemeente weigeren een traplift te installeren?

"Ik vind het steeds lastiger om de trap op en af te gaan vanwege mijn leeftijd en fysieke beperkingen. Ik overweeg een traplift, maar kan de gemeente of mijn verhuurder dit weigeren? Ik wil graag weten waar ik aan toe ben."


Als huurder heb je verschillende rechten en mogelijkheden wanneer je mobiliteit afneemt. Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) kun je in aanmerking komen voor hulpmiddelen zoals een traplift. Deze wetten zijn bedoeld om je te ondersteunen in je zelfstandigheid en mobiliteit binnen je woning.

Vergoedingen via Wmo en Wlz

De Wmo en Wlz bieden financiële ondersteuning voor woningaanpassingen in gevallen van handicap of langdurige zorgbehoefte. Dit betekent dat je, indien je moeite hebt met traplopen, mogelijk recht hebt op een vergoeding voor de installatie van een traplift. Het is belangrijk om via je gemeente te onderzoeken welke vergoedingen beschikbaar zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

''Goedkoopst adequate voorziening''

Een belangrijk principe in de beoordeling door de gemeente is het vinden van de 'goedkoopst adequate voorziening'. Dit houdt in dat de gemeente zoekt naar de meest kostenefficiënte oplossing die nog steeds voldoet aan de behoeften van de aanvrager. Dat kan betekenen dat de gemeente adviseert om te verhuizen naar een woning die beter geschikt is voor je behoeften en een verhuiskostenvergoeding geeft, in plaats van het installeren van een traplift. 

Meer weten? Lees dan ook Wat mag je veranderen aan je huurwoning?

Wanneer mag een verhuurder weigeren?

Een verhuurder heeft het recht om wijzigingen aan de woning, zoals een traplift, te weigeren als deze wijzigingen de verhuurbaarheid of de waarde van de woning negatief kunnen beïnvloeden als je geen vergoeding ontvangt vanuit de Wmo of Wlz. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de traplift de toegankelijkheid van de woning voor toekomstige huurders beperkt of als er significante aanpassingen nodig zijn die de structuur van de woning aantasten.