Moet ik de huur altijd op de 1e van de maand betalen?

Moet ik altijd op de eerste van de maand de huur betalen? Waar kan ik dat terugvinden?


Huur betalen

De datum waarop je de huur moet betalen wordt bepaald door de afspraken in je huurcontract. Vaak is de 1e van de maand gebruikelijk, maar het kan variëren. Het is belangrijk om je huurcontract na te kijken voor de specifieke betalingsdatum. Als er niets specifiek in je contract staat, wordt in de praktijk vaak de 1e van de maand aangehouden als standaard betaaldatum.

Het tijdig betalen van de huur is wettelijk gezien een plicht van de huurder. Meer weten? Duik dan snel in deze blog!

Betaal de huur optijd

Als huurder is het cruciaal om je huur op tijd te betalen. Hoewel een enkele keer te laat betalen misschien geen groot probleem lijkt, kan het bij herhaling serieuze gevolgen hebben, zowel juridisch als voor je woongenot.

Gevolgen van een huurachterstand

Als je een huurachterstand hebt, is het vooral belangrijk dat je niet afwacht. Gelijk bij de eerste dag dat je de huur te laat betaald heb je al een achterstand. Je levert dan een wanprestatie en dat kan uiteindelijk leiden tot een uithuiszetting.