Energietoeslag versus energiecompensatie, Huurstunt legt het voor je uit!

Energietoeslag versus energiecompensatie, Huurstunt legt het voor je uit!

11 november 2022

Laatste update: 25 april 2023

Om de energierekening betaalbaar te maken zijn er een tweetal maatregelen in het leven geroepen door de landelijke overheid. Zo kregen Nederlandse huishoudens vorig jaar een energietoeslag en komen er ook veel mensen in aanmerking voor het tweede regeling; de energiecompensatie. Misschien jij ook wel! Maar wat is precies het verschil? In deze blog lees je er meer over.

Inhoud

Hier gaan we het over hebben:

Wat is het verschil tussen de energietoeslag en de energiecompensatie?

De energiecompensatie en de energietoeslag zijn twee regelingen die huishoudens financiële ondersteuning kunnen bieden bij het betalen van hun hoge energierekening. De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor de compensatie, waarbij de vergoeding in mindering wordt gebracht op de openstaande rekening.

De energietoeslag daarentegen is een andere regeling die een toeslag van € 1300 biedt aan huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum. Deze regeling geldt sinds 2022 en ook voor 2023, waarbij de eerste € 500 al vorig jaar kon worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag, dien je een aanvraag te doen bij je gemeente. In sommige gevallen wordt de toeslag automatisch toegekend, maar het is raadzaam om contact op te nemen met je gemeente om te controleren of je in aanmerking komt.

Het resterende bedrag wordt later uitbetaald, afhankelijk van de voorwaarden van de gemeente. Naast de energietoeslag zijn er mogelijk nog andere regelingen waarvoor je in aanmerking kunt komen. Een prijsplafond gaat hier ook bij helpen. Neem contact op met je gemeente om te ontdekken welke regelingen voor jou van toepassing zijn en hoe je deze kunt aanvragen.

Voor wie is de compensatie?

In de maanden november en december 2022 ontving iedereen die een kleinverbruiksaansluiting voor elektriciteit heeft de energiekorting. Het gebouw waarin de aansluiting zich bevindt moet bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Mensen die zijn aangesloten op een grootverbruiksaansluiting krijgen geen compensatie. Heb je wel een gasaansluiting, maar geen elektra-aansluiting? Ook dan heb je geen recht op de energiekorting.

Wat is de hoogte van de korting?

De energiecompensatie bedraagt € 190 en wordt twee keer uitgekeerd. De eerste keer in november, de tweede keer in december. Je kunt de compensatie niet weigeren. De energieleveranciers zijn verplicht om de bedragen aan je over te maken. Heb je het geld niet nodig? Dan kun je het schenken aan een goed doel, of er iets anders mee doen.

Wanneer wordt de energiecompensatie uitbetaald?

Heb jij recht op de energiecompensatie?De energieleveranciers krijgen van de overheid een bedrag voor alle klanten die recht hebben op de korting. De leveranciers keren het bedrag uit aan degene op wiens naam het energiecontract staat. Dit is dus degene die maandelijks de energiefactuur betaalt. Je hoeft de compensatie niet aan te vragen. De korting wordt automatisch verrekend met de voorschot- of eindnota voor elektriciteit.

De leverancier kan het bedrag ook verrekenen met een onbetaalde factuur of betalingsregeling. Energieleveranciers informeren hun klanten elk op eigen wijze over de energiekorting. Het is dan ook te verwachten dat je er al iets over gehoord hebt, of dat je er gauw iets over hoort. Wil je er meer over weten, dan kun je altijd contact opnemen met je energieleverancier.

Studenten krijgen geen energietoeslag en stappen naar de rechter

De energietoeslag van € 1300, vorig jaar ingesteld om huishoudens bij te staan in het betalen van gas- en elektriciteitsrekeningen, is voor veel studenten onbereikbaar, wat leidt tot groeiende frustratie. Sommige studenten hebben afgelopen winter zelfs in ijzige kamers doorgebracht, zonder zich de verwarming te kunnen veroorloven. Ook al hebben ze een aanvraag gedaan.

Deze onrechtvaardigheid heeft duizenden studenten gedreven om juridische stappen te ondernemen; momenteel zijn er meer dan drieduizend zaken in voorbereiding. Juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted de grootste rol speelt met 2500 zaken. Minister Schouten voor Armoedebeleid heeft studenten uitgesloten van deze toeslag, daarbij aangevend dat hun woonsituaties te divers zijn.

Desondanks hebben studenten in verschillende gemeenten reeds zaken gewonnen en is hun recht op de toeslag erkend. Hierdoor willen meer studenten de energietoeslag aanvragen. Het blijft onzeker of er dit jaar opnieuw een energietoeslag beschikbaar komt en welke groepen hiervoor in aanmerking zullen komen, ondanks dat studenten vaak een laag inkomen hebben.

Compensatieregeling geopend voor huishoudens met blokaansluiting

Na lang wachten kunnen huishoudens met een gedeelde energieaansluiting, ofwel blokaansluiting, nu compensatie aanvragen voor de hoge energiekosten. Het aanvraagloket voor energiesteun is geopend en biedt de mogelijkheid tot financiële tegemoetkoming.

Afhankelijk van het type woonruimte kan de compensatie voor 2022 en 2023 oplopen tot bijna €2.000 voor zelfstandige appartementen en meer dan €800 voor kamerbewoners. Het exacte compensatiebedrag is afhankelijk van het soort blokaansluiting: indien er zowel een warmte- als elektriciteitsaansluiting aanwezig is, kan de volledige compensatie worden aangevraagd.

Voorwaarden en aanvraagprocedure voor energiecompensatie

Niet alle huishoudens met een blokaansluiting kunnen profiteren van de compensatieregeling. Bijvoorbeeld, kamerbewoners kunnen alleen een aanvraag indienen als er minimaal vier verhuurde kamers in het pand zijn. Daarnaast zijn huishoudens die al een verlaagde energierekening hebben door het energieplafond uitgesloten van de compensatie.

Om de compensatie aan te vragen, dient de verhuurder of de vereniging van eigenaren (vve) een aanvraagformulier in te dienen via de website van de Rijksoverheid. Vervolgens kan het toegekende compensatiebedrag onder de bewoners worden verdeeld.

Energiecompensatie niet nodig? Doneer het aan een goed doel

Energieleverancier Vandebron heeft klanten geadviseerd om de energiekorting te doneren aan het Kansfonds, het armoedefonds en de Voedselbank. Goede doelen krijgen nu al vele malen het bedrag van € 190 en € 380 op hun rekening gestort van mensen die het geld niet nodig hebben. Het Kansfonds heeft een speciale actie georganiseerd voor de toeslag op energie en heeft inmiddels € 72.000 ontvangen.

Andere toeslagen

In Nederland hebben mensen soms recht op een toeslag. Denk hierbij aan de zorgtoeslag, huurtoeslag, en het kindgebonden budget. De Dienst Toeslagen betaalde in 2022 in totaal 7,8 miljoen toeslagen uit, met een waarde van 15,7 miljard euro.

In 2022 werd er in Nederland de volgende bedragen aan toeslagen betaald:

  • Zorgtoeslag: 4,6 miljoen

  • Huurtoeslag: 1,5 miljoen

  • Kindgebonden budget: 1,0 miljoen

  • Kinderopvangtoeslag: 0,7 miljoen

Lees ook: Hoe kun je gemakkelijk je huis isoleren?