WOZ-waarde

Je ziet de term WOZ geregeld staan en krijg ieder jaar een bepaling op de mat waarin de nieuwe WOZ-waarde van het huis staat. Toch is het niet altijd even duidelijk wat een WOZ-waarde is en wat deze waarde voor invloed heeft op de huurprijs van je woning. Om jou te helpen heeft Huurstunt al deze zaken uitgezocht, zodat jij nooit te veel betaalt voor een woning.

Wat is WOZ waarde?

De term WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze wet regelt de waardebepaling voor iedere woning in Nederland. Het is hierbij niet van belang of het om een koop- of huurwoning gaat. Om de WOZ waarde van een woning te bepalen, kijkt de gemeente naar de verkoopcijfers en de kenmerken van de woning. Deze kenmerken kunnen zaken zijn, zoals:

  • Ligging
  • Oppervlakte
  • Inhoud

Aan de hand van die gegevens wordt er een schatting gemaakt van de WOZ waarde van de betreffende woning. Het is belangrijk dat de schatting van de waarde juist is, omdat het namelijk van invloed is op een aantal andere zaken. Ben jij benieuwd wat de WOZ-waarde van jouw woning is? Vraag dit dan op bij:

  • Het online WOZ-waardeloket
  • De website Mijnoverheid.nl
  • De gemeente die de waarde van jouw woning heeft vastgesteld

Waarom is de WOZ waarde belangrijk?

Een WOZ waarde is van belang voor huurders, omdat de waarde van de woning deels bepalend is voor de huurprijs van de woning. Zo kent het puntenstelsel punten toe op basis van oppervlakte en waarde. Je berekent de hoeveelheid punten als volgt: 

  1. Deel de WOZ-waarde door € 9.474.
  2. Deel de WOZ-waarde door de oppervlakte van de woning en deel de uitkomst door € 147.
  3. Tel de uitkomsten van stap 1 en 2 bij elkaar op en rond het getal af.

Let op: voor zorgwoningen en monumentenwoningen gelden andere regels.

Bezwaar maken tegen WOZ waarde

Heeft de gemeente een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld, maar ben jij het niet eens met de waardestijging? Je kunt binnen zes weken na dagtekening op de brief bezwaar aantekenen tegen de WOZ-beschikking. Mocht je in je gelijk gesteld worden, dan kan dit een huurverlaging tot gevolg hebben. Het is hierbij wel van belang dat je kunt onderbouwen waarom je denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.