EPV

EPV staat voor energieprestatievergoeding. Dit is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt voor een energiezuinige woning.

Dit bedrag wordt gevraagd als de verhuurder extra maatregelen heeft genomen om de woning energiezuinig- en opwekkend te maken. Het kan dus zijn dat de verhuurder heeft geïnvesteerd in zonnepanelen en dubbel glas, zodat je als huurder minder betaalt voor je stroomkosten. Toch mag niet elke huurder een EPV vragen. De woning dient dan wel aan een aantal eisen te voldoen.

Lees ook eens: Duurzame huurwoning: tips om energie te besparen zonder grote verbouwingen

Vastgestelde norm

Bij de EPV-regeling wordt de energieprestatie van een woning beoordeeld aan de hand van een vastgestelde norm. Deze norm geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de energieprestatievergoeding voor de huurder.

De EPV-regeling heeft als doel om huurders te stimuleren om energiezuinig te wonen en verhuurders te motiveren om duurzame woningen te bouwen. Op deze manier wordt de energie-efficiëntie van woningen bevorderd en wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd.

Eisen EPV

Of de verhuurder een EPV mag vragen is op de eerste plaats afhankelijk van de mate waarin de woning geïsoleerd is. Een erkend bedrijf moet dit bepalen. Deze expert zal kijken naar:

  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Type glazen

Aan de hand van deze bepalingen, zal er berekend worden hoeveel warmte er nodig is om de woning te verwarmen bij gemiddeld gebruik. Is de warmtevraag minder dan 50 kWh per jaar dan komt de woning in aanmerking voor een EPV.

Duurzame energie

Daarnaast is er nog een voorwaarde voor het vragen van EPV. Zo moet de woning in kwestie zelf duurzame energie opwekken. Dit kan zijn door het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen. De panelen moeten dan genoeg energie opwekken om te voldoen aan de warmtevraag en de vaste installaties in het gebouw (zoals ventilatie).

Ook moet er 26 kWh per vierkante meter overblijven voor apparaten en 15 kWh per vierkante meter voor warm water. Voldoet de woning aan alle bovengenoemde eisen, dan mag er een EPV gerekend worden, mits de woonlasten van de huurder niet of nauwelijks stijgen.

Woonlasten huurder

Zoals hierboven al genoemd werd, mogen de woonlasten niet of nauwelijks stijgen door de EPV. Het bedrag wat je anders kwijt was aan elektriciteit betaal je nu aan de verhuurder. Je zult nog steeds een rekening krijgen van het energiebedrijf, maar dit is enkel voor het vastrecht. Verbruik jij meer dan gemiddeld, dan zul je het bedrag bij moeten betalen. Verbruik je minder dan krijg je geld terug van het energiebedrijf. Over stijgingen in de energieprijs kun je afspraken maken in het EPV-contract met je verhuurder.

Voorbeeld van een situatie met EPV

Stel je een nieuwbouwappartement voor dat volledig is uitgerust met geavanceerde energiebesparende technologieën, zoals zonnepanelen, warmtepompen en isolatie. Met de EPV betalen bewoners niet langer een vast bedrag voor hun energierekening, maar een vergoeding gebaseerd op hun werkelijke energieverbruik. Dit stimuleert bewust energiezuinig gedrag, omdat bewoners financieel worden beloond voor het verminderen van hun energiegebruik. De EPV bevordert duurzaamheid, kostenbesparing en draagt bij aan een groenere toekomst voor onze gebouwen en onze planeet.

Invloed op puntentelling

Heb je een sociale huurwoning, dan heeft de EPV invloed op de puntentelling van de woning. Toch zal de EPV nooit invloed hebben op de maximale huurprijs voor een sociale woning. Voor een meergezinswoning (flat of appartement) wordt er een puntenaantal van 28 punten gerekend. Voor een eengezinswoning is dit puntenaantal 32 punten.

Ben je verplicht mee te werken aan een EPV?

Het antwoord hierop is: nee. Als de verhuurder meer dan 10 woningen wil renoveren om daarna een EPV te vangen, dan dient 70 procent van de huurders hiermee in te stemmen. Doen zij dit niet, dan gaat de renovatie niet door. Als je uiteindelijk van mening bent dat de woning niet genoeg oplevert, dan kun je naar de Huurcommissie stappen. Zij zullen op een onafhankelijke manier vaststellen of jij in je recht staat of niet.