Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een juridisch document dat wordt opgesteld door de gemeente om de bestemming en het gebruik van grond en gebouwen binnen een specifiek gebied te reguleren. Het bestemmingsplan bevat gedetailleerde voorschriften en regels met betrekking tot de toegestane functies, zoals wonen, werken, recreatie of landbouw, en de ruimtelijke ordening van het gebied.

Voorbeeld

Lisa en Omar, een jong stel op huizenjacht in Utrecht, raadplegen het bestemmingsplan van een buitenwijk alvorens een huurcontract te tekenen. Ze ontdekken dat het rustige park tegenover de potentiële huurwoning volgens het bestemmingsplan getransformeerd zal worden tot een commercieel centrum. Deze informatie verandert hun perspectief, omdat de verwachte rustige omgeving plaats zal maken voor bedrijvigheid. Ze besluiten verder te kijken naar een woning in een gebied waar het bestemmingsplan beter aansluit bij hun voorkeur.

Bestemmingsplan inzien

  1. Online Inzien: Bestemmingsplannen zijn online toegankelijk via platforms zoals het Kadaster opent in nieuw tabblad). Hier kun je door het invoeren van een adres of locatie de relevante bestemmingsplannen bekijken. Dit is een gemakkelijke en snelle manier om toegang te krijgen tot de plankaarten en bijbehorende regels​.

  2. Gemeentehuis: Het is ook mogelijk om bestemmingsplannen in te zien bij het gemeentehuis. Dit kan vaak zowel met als zonder afspraak, afhankelijk van de gemeente. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden en eventuele specifieke procedures​.

Lees ook: Tijdelijk je huis verhuren via de Leegstandwet.

Bestemming en het gebruik van de grond

Een bestemmingsplan is een juridisch document dat de bestemming en het gebruik van de grond en gebouwen in een bepaald gebied regelt. Het is opgesteld door de gemeente en bevat de regels en voorschriften die gelden voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, groenvoorzieningen en verkeer. Het bestemmingsplan geeft dus aan wat er wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in een bepaald gebied.

Het bestemmingsplan en bouwvergunningen

Het bestemmingsplan is van belang bij het verkrijgen van bouwvergunningen en het bepalen van de rechten en plichten van eigenaren en gebruikers van grond en gebouwen. Het wordt opgesteld in overleg met belanghebbenden en is een belangrijk instrument voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.

Invloed op woningzoekenden

Het bestemmingsplan kan invloed hebben op de woonomgeving en de voorzieningen in de buurt. Stel je voor dat je op zoek bent naar een rustige woonwijk met veel groen, maar het bestemmingsplan geeft aan dat er binnenkort een drukke weg wordt aangelegd. Dan kan dit jouw keuze beïnvloeden. Het is daarom verstandig om bij het zoeken naar een nieuwe woning ook te kijken naar het bestemmingsplan van de buurt.

Wist je dat...

Je dat je in de winter sneller een huis kan vinden?  Lees hier waarom dat makkelijk is.

Invloed op bewoners van huurwoningen

Als bewoner van een huurwoning is het bestemmingsplan eveneens van belang. Stel je voor dat er een nieuwe supermarkt wordt gebouwd naast jouw appartementencomplex, terwijl het bestemmingsplan alleen woningbouw toestaat. In zo'n geval kun je als bewoner actie ondernemen en de gemeente wijzen op het bestemmingsplan om de situatie aan te kaarten.

Waar vind ik meer informatie?

Wil je meer weten over het bestemmingsplan van een specifieke buurt of gemeente? Dan kun je terecht bij de gemeente zelf. Vaak hebben zij een digitaal loket waar je het bestemmingsplan kunt opvragen. Daarnaast kun je ook bij het Kadaster of de Omgevingsdienst terecht voor informatie over het bestemmingsplan.


Veelgestelde vragen over een bestemmingsplan

Meer weten? Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over een bestemmingsplan.

Wat houdt een bestemmingsplan in?

Een bestemmingsplan is een wettelijk document dat door gemeenten wordt opgesteld om de inrichting van een bepaald gebied te reguleren. Het beschrijft de toegestane gebruiksvormen van gronden en gebouwen in dat gebied, zoals wonen, bedrijvigheid of recreatie. Daarnaast bevat het bestemmingsplan regels over de omvang en plaatsing van bouwwerken en bepaalt het de infrastructuur en natuurbehoud. 

Waar kan ik bestemmingsplannen bekijken?

Bestemmingsplannen zijn openbaar en in te zien door iedereen. Je kunt ze raadplegen bij de gemeente waar het desbetreffende gebied onder valt, meestal via de gemeentelijke website. Een andere optie is het raadplegen van de nationale database op Ruimtelijkeplannen.nl, waar alle bestemmingsplannen van Nederland te vinden zijn. Deze plannen zijn digitaal beschikbaar en kunnen gedetailleerde informatie over een specifiek gebied bevatten.

Wat mag in een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan worden verschillende zaken vastgelegd. Dit omvat de bestemming van de grond, zoals woongebieden, industrieterreinen of natuurgebieden. Ook worden bouwvoorschriften zoals maximale bouwhoogte, bebouwingsdichtheid en de afstand tot de erfgrens gespecificeerd.