Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting in Nederland die wordt geheven om de kosten van aanleg, onderhoud, en verbetering van de gemeentelijke riolering en de verwerking van afvalwater te dekken.


Twee soorten rioolheffing

De rioolheffing wordt opgelegd aan huishoudens en bedrijven die aangesloten zijn op het gemeentelijke rioolstelsel. Er zijn twee vormen van rioolheffing:

  1. Rioolheffing eigenaren: Deze belasting wordt opgelegd aan de eigenaar van een pand dat is aangesloten op het riool.
  2. Rioolheffing gebruikers: Deze wordt in rekening gebracht bij de gebruiker van het pand (dit kan een huurder zijn) en dekt de kosten voor het gebruik van het riool.

Hoogte van rioolheffing

De hoogte van de rioolheffing kan per gemeente verschillen en is vaak gebaseerd op het waterverbruik of een vast tarief per aansluiting. De opbrengst wordt specifiek gebruikt voor de rioleringskosten en mag niet voor andere doeleinden worden ingezet. Niet betalen van rioolheffing kan leiden tot aanmaningen en extra kosten. 

 Meer weten? Met deze kosten moet jij rekening houden bij het huren!

Verschillen in rioolheffing kosten per gemeente

De kosten van rioolheffing variëren aanzienlijk per gemeente in Nederland, afhankelijk van lokale beleidskeuzes en de benodigde infrastructuurinvesteringen. Hier zijn enkele voorbeelden van rioolheffing tarieven voor het jaar 2024 in verschillende gemeenten:

  • Gemeente Amsterdam: De geplande tarieven voor rioolheffing in 2024 zijn verhoogd naar €166,85.
  • Gemeente Den Haag: Voor 2024 is het tarief voor rioolheffing vastgesteld op €184,75 per onroerende zaak.
  • Gemeente Ede: Eigenaren betalen €109,80 per pand en gebruikers €55,20 per pand voor rioolheffing.
  • Gemeente Tilburg: Hier betalen eigenaren een jaarlijkse heffing van €79,83 en gebruikers betalen afhankelijk van hun waterverbruik, met een basis tarief voor huishoudens tot 250 m3 van €34,41.

Veelgestelde vragen over rioolheffing

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over rioolheffing.

Hoeveel betaal je rioolheffing?

De hoogte van rioolheffing varieert per gemeente en kan afhankelijk zijn van factoren zoals waterverbruik of een vast tarief per aansluiting.

Wat houdt rioolheffing in?

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting voor de kosten van het rioolstelsel, waaronder aanleg, onderhoud en verbetering, en afvalwaterverwerking.

Is rioolheffing voor huurder of verhuurder?

Rioolheffing kan voor zowel de huurder (gebruikersdeel) als de verhuurder (eigenarendeel) zijn, afhankelijk van de gemeentelijke regelgeving.

Wie betaalt rioolheffing eigenaar?

De eigenaar van een pand dat aangesloten is op het riool betaalt het eigenarendeel van de rioolheffing.