Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting in Nederland die geheven wordt op het bezit van onroerende zaken, zoals grond, woningen en bedrijfspanden.


Twee soorten onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting in Nederland die specifiek wordt geheven op het bezit van onroerende zaken en dus geldt voor huiseigenaren, waaronder verhuurders. Er zijn twee soorten OZB:

  1. OZB-eigenarenbelasting: Deze wordt geheven van de eigenaren van onroerende zaken. De hoogte van de belasting is een percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van het pand of de grond.
  2. OZB-gebruikersbelasting: Deze vorm van OZB is alleen van toepassing op bedrijfspanden en wordt geheven van de gebruikers van niet-woningen, zoals bedrijven of winkels. Voor woningen is deze belasting afgeschaft.

Denk jij dat je te veel huur betaald? In deze blog lees je hoe de Huurcommissie kan helpen!

Belasting doorberekenen

De hoogte van de OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. Het is belangrijk om te benadrukken dat verhuurders deze belasting niet mogen doorberekenen aan de huurders van zelfstandige woonruimtes. Dit in tegenstelling tot sommige andere gemeentelijke heffingen die onder bepaalde voorwaarden wel doorberekend mogen worden. De opbrengst van OZB wordt door de gemeente ingezet voor lokale voorzieningen en diensten.


Veelgestelde vragen over Onroerendezaakbelasting

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over onroerendezaakbelasting.

Hoeveel is de onroerendezaakbelasting?

De hoogte van de OZB varieert per gemeente en is een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak.

Is onroerendezaakbelasting hetzelfde als WOZ?

Nee, de WOZ-waarde is de taxatiewaarde van de onroerende zaak, terwijl OZB de belasting is die op basis van deze waarde wordt geheven.

Wie betaalt de onroerende zaakbelasting?

De OZB wordt betaald door de eigenaar van de onroerende zaak; bij bedrijfspanden kan er ook een heffing voor gebruikers zijn.

Wat valt onder onroerend goed belasting?

Onder onroerend goed belasting vallen de OZB-heffingen op het bezit van woningen, bedrijfspanden en grond.