Kamerverhuurvrijstelling

Kamerverhuurvrijstelling is een fiscale regeling in Nederland waarbij je als huiseigenaar geen belasting hoeft te betalen over de huurinkomsten als je een kamer in je eigen woning verhuurt. Dit geldt alleen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals een maximum huurinkomst en het niet verhuren als zelfstandige woning.

Voorbeeld van het begrip ''kamerverhuurvrijstelling''

Stel, je verhuurt een kamer in je huis aan een student. In 2023 ontvang je niet meer dan €5.881 aan huur. Je staat beide ingeschreven op hetzelfde adres en de kamer is geen zelfstandige woning. In dit geval profiteer je van de kamerverhuurvrijstelling en hoef je geen belasting te betalen over deze huurinkomsten.

Huiseigenaar? Verhuur je woning via Huurstunt!

Voorwaarden voor kamerverhuurvrijstelling

Als je overweegt om een kamer in je huis te verhuren, is het essentieel om de specifieke voorwaarden voor de kamerverhuurvrijstelling goed te begrijpen. Hieronder vind je de belangrijkste punten op een rij:

  • Maximale huurinkomsten: De totale huurinkomsten per jaar mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. Voor 2023 is dit bedrag vastgesteld op € 5.881. Voor 2022 was dit € 5.711.
  • Deel van de eigen woning: De verhuurde kamer moet deel uitmaken van je eigen woning en mag geen zelfstandige woonruimte zijn.
  • Inschrijving bij de gemeente: Zowel jij als de huurder moeten gedurende de gehele huurperiode ingeschreven staan op het adres van de woning.
  • Geen korte verhuur: De regeling is niet van toepassing op kortstondige verhuur, zoals aan vakantiegasten of via platforms als Airbnb.
  • Aangifte inkomstenbelasting: Bij het voldoen aan deze voorwaarden hoef je de huurinkomsten niet aan te geven bij de aangifte inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait van de gehele woning moet wél worden aangegeven.
  • Hypotheekvoorwaarden: Controleer de voorwaarden van je hypotheek. Soms is toestemming van de hypotheekverstrekker nodig voor verhuur.

Doel van de kamerverhuurvrijstelling

Het doel van kamerverhuurvrijstelling is het stimuleren van het beschikbaar stellen van (extra) woonruimte in particuliere woningen. Door huiseigenaren een belastingvoordeel te bieden, worden ze aangemoedigd om kamers beschikbaar te stellen, als hospita aan studenten bijvoorbeeld. Dit helpt om het tekort aan betaalbare woonruimte te verkleinen en draagt bij aan het vergroten van het aanbod op de woningmarkt.

Lees ookVerrijk met vloerkleden: Stylingtips voor elke huurder

Veelgestelde vragen over kamerverhuurvrijstelling

Meer vragen over kamerverhuurvrijstelling? Hieronder vindt je een overzicht van enkele veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat als ik boven de huurgrens verhuur?

Als je boven de vastgestelde grens verhuurt, valt de huurinkomst in box 3 (sparen en beleggen) en moet je deze aangeven.

Geldt de vrijstelling ook voor tijdelijke verhuur?

Nee, bij tijdelijke verhuur, zoals aan toeristen, geldt deze vrijstelling niet en zijn de huurinkomsten belast.

Heeft de kamerverhuurvrijstelling invloed op mijn hypotheekrenteaftrek?

Voor het deel van de woning dat je verhuurt, mag je de hypotheekrente niet aftrekken. Voor het deel dat je zelf bewoont, blijft de renteaftrek gelden.

Wat als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Als je niet aan de voorwaarden voldoet, valt de huurinkomst onder box 3. Je moet dan de waarde van het verhuurde deel van je huis en de daarmee samenhangende schuld aangeven.