Beslaglegging

Beslaglegging is een juridische procedure waarbij een schuldeiser, door middel van een gerechtelijk bevel, beslag laat leggen op eigendommen of inkomsten van een schuldenaar om een openstaande vordering te verhalen.

Voorbeeld van het begrip "beslaglegging"

Stel, je hebt een huurachterstand bij je verhuurder. De verhuurder kan dan, na de nodige juridische stappen, beslag laten leggen op je loon of bankrekening om de achterstallige huur te innen.

Wanneer mag een verhuurder een huurder uit de woning zetten? Ontdek het hier!

Hoe werkt beslaglegging?

Beslaglegging begint altijd met een gerechtelijk proces. Een deurwaarder, op verzoek van de schuldeiser, dient een officieel document (executoriale titel) in bij de rechtbank. Na goedkeuring mag de deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld loon, banktegoeden, of eigendommen zoals een auto.

Wanneer beslaglegging?

Beslaglegging kan plaatsvinden als je langdurig je financiële verplichtingen, zoals huur, niet nakomt. Voordat dit gebeurt, moet er een gerechtelijk bevel zijn en moet de schuldenaar op de hoogte gesteld zijn.

Belangrijke aspecten van beslaglegging

Belangrijke aspecten van beslaglegging zijn onder andere:

  • Juridische procedures: Voordat beslaglegging kan plaatsvinden, zijn er diverse juridische stappen nodig, zoals een vonnis of dwangbevel.
  • Rol van de deurwaarder: Een deurwaarder speelt een centrale rol in het proces van beslaglegging.
  • Bescherming van de schuldenaar: Er zijn wettelijke regels die voorkomen dat iemand door beslaglegging onder het bestaansminimum terechtkomt.

Lees hier meer over jouw rechten en plichten als huurder.

Veelgestelde vragen over beslaglegging

Meer weten over beslaglegging? Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen!

Kan beslag gelegd worden op mijn hele inkomen?

Nee, er is altijd een beslagvrije voet, een minimumbedrag voor levensonderhoud dat niet voor beslaglegging vatbaar is.

Wat gebeurt er als ik meerdere schuldeisers heb?

Bij meerdere schuldeisers kan er een verdeling plaatsvinden onder toezicht van een deurwaarder of rechter.

Kan ik bezwaar maken tegen beslaglegging?

Ja, je kunt juridisch bezwaar maken als je denkt dat de beslaglegging onterecht is.

Wat als mijn financiële situatie verandert tijdens een beslaglegging?

Het is belangrijk dit direct te melden bij de deurwaarder, omdat dit invloed kan hebben op de beslagvrije voet.