Wat zijn mijn rechten als het gaat om mijn kinderen die in de woning willen blijven wonen?

"Ik en mijn partner huren al lang een appartement van een woningcorporatie, waar ook onze twee volwassen kinderen van 24 en 27 jaar wonen. Stel dat ons iets overkomt, kunnen zij dan in het appartement blijven wonen?"


Sinds 1 januari 2024 is er wat betreft dit onderwerp goed nieuws! Vanaf dit moment is de Wet huurbescherming weeskinderen aangenomen. Als men huurt via een woningcorporatie (in de sociale huursector dus), mogen kinderen vanaf 16 jaar tot en met 27 jaar in de huurwoning blijven wonen na het overlijden van hun ouders.

Meer weten over veranderingen op de woningmarkt vanaf 2024? Duik dan snel in deze blog!

Vrije huursector

Strikt genomen geldt deze huurbescherming voor weeskinderen nu nog niet voor huurders in de vrije sector. Er is echter een voorstel gedaan voor een regeling waarbij dit ook voor de particuliere huursector in werking treedt. Let wel, dit is tot nu toe slechts een voorstel. Dit moet nog nader in behandeling worden genomen.