Mag de Belastingdienst mijn inkomensgegevens delen met instanties?

Stel, je woont in een sociale huurwoning en je verhuurder is een woningcorporatie. Elk jaar voert de woningcorporatie inkomensafhankelijke huurverhogingen door. Om dit te kunnen doen, vraagt de woningcorporatie bij de Belastingdienst een inkomensindicatie op van jouw huishouden. Mag dit?


Inkomensgegevens delen

Ja, de Belastingdienst mag onder bepaalde omstandigheden jouw inkomensgegevens delen met andere instanties. Dit is echter strikt gereguleerd en gebonden aan privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees ookWat zijn de mogelijke consequenties als ik deze maand de huur niet kan betalen?

Met woningcorporaties

Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging mogen woningcorporaties inkomensindicaties van huurders opvragen bij de Belastingdienst. Ze krijgen dan geen exacte inkomensgegevens, maar een indicatie of het inkomen boven of onder een bepaalde grens ligt.

Met gemeenten

Voor bepaalde sociale voorzieningen en subsidies kunnen gemeenten inkomensgegevens opvragen om te bepalen of iemand recht heeft op bijvoorbeeld bijzondere bijstand of een sociale huurwoning.

Meer weten over de inkomenseis? Dit is alles wat je moet weten!

Wanneer mag dit niet?

De Belastingdienst mag geen inkomensgegevens delen als er geen specifieke wettelijke basis voor is. Dit betekent dat het delen van gegevens altijd onderbouwd moet zijn door een wet of regelgeving die dit expliciet toestaat. Ook mag de Belastingdienst inkomensgegevens niet delen met particuliere bedrijven of organisaties voor commerciële doeleinden. Dit zou een schending zijn van de privacywetgeving.