Wat wordt bedoeld met een all-in huurprijs?

Laten we zeggen dat je maandelijks €1200 betaalt voor een appartement met een all-in huur. Deze prijs dekt niet alleen de huur van het appartement zelf, maar ook andere uitgaven zoals gas, water, elektriciteit en servicekosten. Nu vraag je je af: hoe kun je precies achterhalen hoeveel van die €1200 aan welke kosten wordt besteed?


All-in huurprijs

Een all-in huur is een huurprijs waarbij alle kosten zijn inbegrepen. Dit betekent dat in de huurprijs niet alleen de kale huur (de prijs voor het gebruik van de woonruimte zelf) is opgenomen, maar ook bijkomende kosten zoals servicekosten, kosten voor gas, water en elektriciteit, en soms ook gemeentelijke heffingen en belastingen. Het is belangrijk om bij een all-in huurcontract duidelijk te hebben wat precies onder de bijkomende kosten valt.

Denk jij dat je te veel huur betaald? In deze blog lees je hoe de Huurcommissie kan helpen!

Verdeling van de huur

Je hebt de mogelijkheid om je verhuurder te verzoeken om een specificatie van de huur. Dit houdt in dat de totale huurprijs opgedeeld wordt in de basishuur, kosten voor voorzieningen zoals gas, water en elektra, en overige kosten. Als de verhuurder niet meewerkt aan zo'n specificatie, kun je een procedure bij de Huurcommissie beginnen om duidelijkheid te verkrijgen. Vaak zal de verhuurder, op aandringen van de Huurcommissie, alsnog een specificatie verstrekken.

Weigeren van huurverhoging bij all-in huur

Zolang er geen specificatie is van de kale huur en de bijkomende kosten, kun je een huurverhogingsvoorstel afwijzen. Zonder specificatie kun je immers niet beoordelen of de voorgestelde verhoging redelijk is.

Redelijkheid van de nieuwe kale huur

Wanneer je een verzoek doet om de huurprijs te splitsen, is het essentieel om ook de redelijkheid van de nieuwe kale huurprijs te beoordelen. Als je huidige all-in huur aan de hoge kant is, kan 55% van dit bedrag nog steeds hoger zijn dan wat volgens het puntenstelsel voor kamers redelijk is. In zo'n situatie is het belangrijk dat je zelf actie onderneemt en bij de Huurcommissie een procedure start om de kale huurprijs te verlagen.