Schaarstegebied

Een schaarstegebied in de context van huurwoningen verwijst naar een gebied waar er een aanzienlijk tekort is aan beschikbare huurwoningen in verhouding tot de vraag van potentiële huurders. Het houdt in dat er meer vraag is naar huurwoningen dan dat er beschikbare woningen zijn, waardoor er een competitieve en beperkte markt ontstaat.

Schaarstegebieden kunnen verschillende oorzaken hebben. Een mogelijke reden is dat de vraag naar huurwoningen in een bepaald gebied groter is dan het aanbod. Dit kan te wijten zijn aan factoren zoals bevolkingsgroei, een toename van het aantal huishoudens, of een gebrek aan nieuwe woningbouwprojecten.

In Nederland wordt het steeds lastiger om een geschikte sociale huurwoning te vinden. Veel woning zoekers krijgen te maken met een zogeheten schaarstegebied. Een schaarstegebied is een gebied of regio waar weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. In Nederland zijn er 140 van deze schaarstegebieden. In veel gevallen is de huurprijs van deze sociale huurwoningen door de schaarste ook hoger. Hoe dat komt leggen we je uit.

Donnerpunten en WOZ-waarde

Schaarstegebieden zijn al langer een probleem in Nederland. Daarom werd in 2011 een maatregel bedacht door toenmalig minister Donner. Er zouden extra punten worden toegekend aan woningen in schaarstegebieden, zodat de huurprijs hoger kon worden. Deze punten worden naar verwezen al Donnerpunten, naar de bedenker. Deze punten waren ingevoerd om mensen te stimuleren om door te stromen naar een duurdere vrije sector woning of om een woning te gaan kopen. Inmiddels worden deze Donnerpunten niet meer gebruikt.

Helaas voor de huurders betekent de afschaffing van deze punten niet dat de woningen weer goedkoper zouden worden. Sinds 2014 worden woningen namelijk gewaardeerd door te kijken naar de WOZ-waarde. Woningen in schaarstegebied worden hierdoor automatisch duurder, omdat de grond waar de woningen staan duurder is. Hierdoor weegt de locatie van een woning nog steeds erg mee in de huurprijs en betalen huurder van sociale huurwoningen in Amsterdam meer dan in bijvoorbeeld Assen.

Waar vind je schaarstegebieden in Nederland?

Niet overal in Nederland is sprake van schaarstegebieden. De schaarstegebieden vind je vooral in de Randstad. Rondom Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Utrecht zie je daarom ook dat de woningen duurder worden. Toch blijft de woningschaarste niet beperkt tot die gebieden en spreid het woningtekort zich als een olievlek over Nederland. Hierdoor krijgen steden zoals Tiel, Den Bosch en Apeldoorn er ook mee te maken.