Huurbeding

Een huurbeding is een bepaling in een koopovereenkomst of een hypotheekakte die betrekking heeft op de verhuur van een onroerend goed. Dit beding is opgenomen om de belangen van de hypotheekverstrekker of de koper van het onroerend goed te beschermen. Het houdt in dat de eigenaar van het pand geen huurovereenkomst mag aangaan zonder toestemming van de hypotheekverstrekker of de koper.

Als je een woning huurt van een particuliere verhuurder, dan kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een huurbeding. Het is dan natuurlijk wel prettig als je weet wat dit voor jou betekent en wat het gevolg kan zijn voor jouw positie als huurder.

Waarschijnlijk heb je er nooit bij stil gestaan dat de verhuurder gewoon een hypotheek heeft. In veel gevallen kon namelijk ook de verhuurder het huis niet in een keer kopen. In de hypotheekakte staat in de meeste gevallen dat de koper het pand niet zonder schriftelijke toestemming van de bank mag verhuren. Als hij dit toch doet, dan zal dat gevolgen kunnen hebben voor de huurder. Deze bepaling in de hypotheekakte heet een huurbeding en het is iets waar jij als huurder goed van op de hoogte moet zijn.

Gevolgen huurbeding huurder

Het huurbeding is een bepaling waar de hypotheekverstrekker – in veel gevallen de bank – zich op kan beroepen. Dit wordt vooral gedaan als de verhuurder een betalingsachterstand heeft en de hypotheek niet aflost zoals afgesproken. Als de hypotheekverstrekker de woning wil verkopen om de hypotheek af te lossen, dan kan zij naar de rechter stappen om de huurders uit de woning te laten zetten. Gelukkig staat de rechter dit alleen toe als er sprake is van uiterste noodzaak is. Als de woning voldoende opbrengt met huurders om de hypotheek af te lossen, dan mogen de huurders vaak gewoon blijven zitten en worden hun huurcontracten mee verkocht. Brengt de woning niet genoeg op, dan kan de rechter beslissen dat de huurders moeten vertrekken. Hij kan dan een verhuistermijn van maximaal 1 jaar geven aan de huurders.