Doelgroep

In de context van het huren van een huis verwijst de term "doelgroep" naar de specifieke groep mensen waarvoor een bepaald huis of huurwoning bedoeld is. Het kan verschillende aspecten omvatten, zoals leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen, levensstijl, en specifieke behoeften of voorkeuren.

Een voorbeeld van een doelgroep

Een voorbeeld van een veelgebruikte doelgroep is ‘studenten’. Verhuurders kiezen er soms voor om een bepaalde woning of kamer enkel te verhuren aan studenten. Dit zal dan bij de beschrijving van de woning genoemd staan, zodat enkel studenten zullen reageren op deze kamer of woning.

Een doelgroep uitsluiten

Het kan echter ook zijn dat een verhuurder een bepaalde groep juist niet in een woning wil hebben. Een verhuurder kan dan aangeven dat de verhuurder op zoek is naar iemand die bijvoorbeeld niet studeert. In dat geval heeft het voor studenten geen zin om te reageren op de woning.

Verschil selecteren en discrimineren

Soms bevinden aspirant-huurders zich op grijs gebied als ze geweigerd worden voor een huurwoning. De grens tussen discriminatie en een wettelijk gegronde selectie voor een huurwoning is nu eenmaal erg klein. Zo mag een huurder wel selecteren op inkomen, huurgeschiedenis en bijvoorbeeld of de aspirant-huurder een huisdier heeft. Het is echter niet toegestaan om een woningzoekende te weigeren omdat diegene een hoofddoek draagt, homoseksueel is of een handicap heeft. Mocht je twijfelen of je op wettelijk gegronde redenen geweigerd bent, kun je contact opnemen met het antidiscriminatiebureau van de gemeente of bij het meldpunt voor discriminatie op het internet.