Moet de verhuurder schade als gevolg van lekkage vergoeden?

"Ik woon in een appartement waar recent een ernstige lekkage is ontstaan. Hierdoor is er aanzienlijke schade aan mijn vloer en meubilair. Ik heb dit direct gemeld bij mijn verhuurder, maar er is nog steeds niets gedaan. Moet mijn verhuurder de schade vergoeden?"


Eerste reactie bij lekkageschade

Bij lekkageschade is het cruciaal om dit onmiddellijk te melden bij je verhuurder. Noteer de schade en stuur een gedetailleerde beschrijving naar de verhuurder. Dit kan later van pas komen bij eventuele geschillen over de aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid van de verhuurder

Een verhuurder is verplicht om lekkages en daaruit voortvloeiende schade aan de woning te herstellen. Als de schade het gevolg is van verwaarlozing of uitstel van onderhoud door de verhuurder, kun je een schadevergoeding eisen.

LeestipWat zijn mijn opties als de verhuurder nalatig is met onderhoud?

Inboedelverzekering en lekkageschade

Veel huurders worden door hun verhuurder doorverwezen naar hun inboedelverzekering voor schade door lekkage. Echter, verzekeringen dekken niet altijd dergelijke schade, vooral als de schade te wijten is aan nalatigheid van de verhuurder.

Schade door nalatigheid

Als duidelijk is dat de schade aan jouw eigendommen het directe gevolg is van nalatigheid van de verhuurder, bijvoorbeeld door het niet tijdig verhelpen van een gemelde lekkage, heb je recht op schadevergoeding.

Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarbij schade ontstaat door onvoorziene omstandigheden, zoals een storm, ligt de verantwoordelijkheid niet automatisch bij de verhuurder. Dit kan anders zijn als de schade is ontstaan door een reeds bekend gebrek aan de woning.

Bekijk ookOnderhoud huurwoning: wie doet wat?

Juridische stappen bij aanhoudende problemen

Indien je verhuurder niet reageert of weigert de schade te vergoeden, kun je juridische stappen overwegen. Je kunt hiervoor advies inwinnen bij instanties zoals de Huurcommissie of een rechtsbijstandsverzekering.