Hoe zit het met de belasting wanneer ik mijn huis verhuur?

'Ik ben van plan om mijn huis te verhuren. Ik heb alleen geen idee hoe dat zit met belasting. Waar moet ik allemaal op letten?'


Belastingen bij het verhuren van je huis

Als je je huis verhuurt, zijn er verschillende belastingaspecten waar je rekening mee moet houden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste belastingregels en tips om goed voorbereid te zijn.

1. Inkomstenbelasting

Wanneer je je huis verhuurt, moeten de huurinkomsten meestal worden opgegeven bij de Belastingdienst. Hoe je deze inkomsten moet opgeven, hangt af van verschillende factoren:

  • Eigen woning (box 1): Als je je eigen woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, moet je de huurinkomsten opgeven. De Belastingdienst beschouwt de inkomsten als “inkomsten uit tijdelijk verhuur”. Hierbij mag je 70% van de huurinkomsten opgeven, waarbij de eerste € 6.000 belastingvrij is.
  • Overige onroerende zaken (box 3): Als je een tweede woning verhuurt, valt deze woning onder box 3 (sparen en beleggen). De huurinkomsten worden niet direct belast, maar de waarde van de woning wordt meegenomen in de berekening van je vermogen in box 3.

Leestip: Tijdelijk je huis verhuren: de voor- en nadelen

2. Hypotheekrenteaftrek

  • Eigen woning (box 1): Tijdens de periode dat je je eigen woning tijdelijk verhuurt, heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek voor die periode. Dit betekent dat je de hypotheekrente over de verhuurde periode niet kunt aftrekken van je inkomen.
  • Tweede woning (box 3): Voor een tweede woning die je verhuurt, geldt de hypotheekrenteaftrek niet. Deze woning valt immers in box 3.

3. Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB is een gemeentelijke belasting die wordt geheven over de waarde van onroerende zaken, zoals woningen. De eigenaar betaalt deze belasting, ongeacht of de woning verhuurd is. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van de woning en het tarief dat door de gemeente wordt vastgesteld.

4. Gemeentelijke Heffingen

Naast de OZB kunnen er andere gemeentelijke heffingen van toepassing zijn, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vaak worden deze kosten door de verhuurder betaald, maar in sommige gevallen kunnen ze worden doorberekend aan de huurder.

5. BTW

In de meeste gevallen is de verhuur van woningen vrijgesteld van BTW. Echter, als je bijvoorbeeld een vakantiewoning verhuurt en daarnaast aanvullende diensten aanbiedt (zoals schoonmaak of ontbijt), kan er sprake zijn van BTW-plicht. Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een belastingadviseur.

Ben jij huiseigenaar? Verhuur je woning via Huurstunt!


Veelgestelde Vragen

Moet ik huurinkomsten altijd aangeven bij de Belastingdienst? Ja, huurinkomsten moeten meestal worden opgegeven. Bij tijdelijke verhuur van je eigen woning geef je 70% van de huurinkomsten op, bij een tweede woning worden de huurinkomsten niet direct belast, maar wordt de waarde van de woning meegenomen in box 3.

Wat gebeurt er met mijn hypotheekrenteaftrek als ik mijn huis verhuur? Bij tijdelijke verhuur van je eigen woning verlies je het recht op hypotheekrenteaftrek voor die periode. Bij een tweede woning geldt de hypotheekrenteaftrek niet, aangezien deze woning in box 3 valt.

Zijn er specifieke gemeentelijke belastingen waar ik rekening mee moet houden? Ja, naast de OZB kunnen er andere gemeentelijke heffingen van toepassing zijn, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze worden meestal door de verhuurder betaald.

Hoe zit het met BTW als ik mijn woning verhuur? De verhuur van woningen is doorgaans vrijgesteld van BTW, tenzij je aanvullende diensten aanbiedt bij de verhuur van een vakantiewoning. Raadpleeg een belastingadviseur voor specifieke situaties.