Rekenhuur

De rekenhuur van een huurwoning is de kale huur samen met maximaal €48 aan specifieke servicekosten. Aan de hand van de rekenhuur wordt bekeken of je binnen de huurtoeslaggrens valt en of je recht hebt op huurtoeslag. Ook al voldoet je inkomen aan deze grens, moet dus ook de rekenhuur onder deze grens vallen om hiervoor in aanmerking te komen!

Voorbeeld van het begrip ''rekenhuur''

Stel je betaalt €600 aan kale huur en €40 aan subsidiabele servicekosten. Je rekenhuur is dan €640. Als dit bedrag binnen de huurtoeslaggrens valt, en je inkomen ook, dan kun je huurtoeslag aanvragen.

Let op:

Of een woning een sociale huurwoning is, wordt vastgesteld door de kale huur. Maar of je recht hebt op huurtoeslag, ligt aan je rekenhuur!

De rekenhuur en het puntensysteem

Bij het bepalen van de kale huur (dus de rekenhuur zonder de extra servicekosten) worden verschillende elementen in overweging genomen, zoals de oppervlakte van de woning, het aantal kamers, de aanwezigheid van voorzieningen, de kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Elk element krijgt een bepaald aantal punten, en de totale score bepaalt de maximale rekenhuurprijs die voor de woning mag worden gevraagd.

Lees ook onze blog: 9 onmisbare tips om een huurwoning te vinden!

Alleen subsidiabele servicekosten tellen mee

Niet alle soorten servicekosten worden tot de rekenhuur gerekend. De wet heeft onderscheid gemaakt tussen ‘subsidiabele servicekosten’ en 'niet-subsidiabele servicekosten’. Alleen de subsidiabele servicekosten tellen mee voor de rekenhuur. Dit zijn kosten, zoals:

  • De schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten
  • Energiekosten voor de gemeenschappelijke ruimten
  • Kosten voor diensten, zoals de huismeester
  • Kosten voor onderhoud en reparaties van dienst- en recreatieruimten

Wat belangrijk is, is dat elke kostenpost meetelt voor maximaal €12. Het kan zijn dat de verhuurder meer geld rekent dan die €12 per kostenpost. Dit maakt niet uit, want voor je rekenhuur telt dan alleen maximaal €12 per post mee. In totaal mag je voor alle kostenposten samen niet meer dan €48 doorrekenen. Deze subsidiabele servicekosten vormen samen met je kale huur de rekenhuur.