Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een officiële toestemming van de overheid, en is vereist voor diverse activiteiten zoals bouw- en sloopwerkzaamheden, aanpassingen in beschermde gebieden en natuurgebieden, en specifieke bedrijfsgerelateerde acties zoals het bevestigen van alarmen en reclameborden. De vroegere bouwvergunning valt hier tegenwoordig ook onder.

Let op! Sinds 2010 heeft de omgevingsvergunning een hoop vergunningen vervangen, waaronder de bouwvergunning.

Voorbeeld van het begrip "omgevingsvergunning"

Stel, je wilt een bedrijfspand uitbreiden. Naast de bouwwerkzaamheden, wil je ook een inrit aanleggen en een groot reclamebord plaatsen. Voor al deze activiteiten heb je een omgevingsvergunning nodig, die je in één keer aanvraagt bij de gemeente.

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is nodig bij uiteenlopende activiteiten: van bouwen en slopen tot aanpassingen in een beschermd stadsgezicht of natuur. Ook voor het kappen van bomen, het aanleggen van een uitrit, en het plaatsen van reclame-uitingen is deze vergunning vereist.

Hoe vraag je een omgevingsvergunning aan?

Je vraagt online een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Hier geef je aan welke activiteiten je wilt uitvoeren. De gemeente beoordeelt vervolgens je aanvraag en toetst deze aan de hand van het bestemmingsplan, de bouwvoorschriften en milieu-eisen.

Weet jij wat je mag aanpassen aan je huurwoning? Ontdek het in deze blog!

Veelgestelde vragen over de omgevingsvergunning

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de omgevingsvergunning!

Is een omgevingsvergunning altijd nodig bij verbouwen?

Niet voor alle verbouwingen is een omgevingsvergunning nodig. Kleine veranderingen kunnen vergunningsvrij zijn, maar controleer dit altijd bij je gemeente of via de Vergunningcheck.

Hoe lang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning krijg?

De behandeltermijn hangt af van het soort aanvraag, maar voor standaardprojecten is dit meestal acht weken. Dit mag eenmalig met zes weken verlengd worden.

Wat kost een omgevingsvergunning?

De leges variëren per gemeente en zijn afhankelijk van de aard en omvang van je project.

Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning van de buren?

Ja, als belanghebbende kun je bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning.