Huurverlaging/huurbevriezing

De Woonbond is samen Aedes tot het Sociaal Huurakkoord gekomen. Hierin staat onder andere dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen aanvragen. Deze regeling geldt alleen voor huurders bij woningcorporaties en niet bij particuliere verhuurders of beleggerscorporaties.

Huurbevriezing

De huurbevriezing geldt voor huurders die een relatief hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen. Dit zijn mensen met een laag inkomen die wel een hoge huur moeten betalen. Het gaat hierbij om huishoudens die een kale huur betalen die boven de aftoppingsgrens valt. In 2020 was dat € 619,01 euro voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens en € 553,40 euro voor huishoudens van drie personen of meer. Daarbij moeten deze huishoudens binnen de volgende groepen vallen:

Huishouden

Inkomen

Alleenstaand

Lager dan € 15.500

Twee personen

Lager dan € 26.500

Drie of meer

Tussen € 33.500 en € 43.500

Ook mensen die een ‘iets hoger’ inkomen hebben en huis huren met een huurprijs boven de € 737,14 euro, komen in aanmerking voor huurbevriezing. De term ‘iets hoger’ is natuurlijk vaag en daarom zetten we even op een rij voor wie deze regeling geldt:

Huishouden

Inkomen

Alleenstaand

Tussen € 15.500 en € 27.000

Twee personen

Tussen € 26.500 en € 37.000

Drie of meer

Tussen € 33.500 en € 43.500

De huren van deze groep zullen tot en met 2021 niet verhoogd worden, zodat zij niet nog een huurverhoging hoeven te slikken. Vaak is het voor mensen met deze inkomens lastig om rond te komen en op deze manier moet wonen betaalbaar blijven.

Huurverlaging

Een huurverlaging is alleen bedoeld voor mensen die een huur betalen die boven de liberalisatiegrens van € 737,14 euro valt, maar een lager inkomen hebben en in aanmerking komen voor huurtoeslag. Deze mensen moeten qua inkomen vallen in een van de onderstaande categorieën:  

Huishouden

Inkomen

Alleenstaand

Lager dan € 15.500

Twee personen

Lager dan € 26.500

Drie of meer

Tussen € 33.500 en € 43.500

De huurprijs van de huurwoningen zal dan verlaagd worden tot een rekenhuur van € 737,14 euro, waardoor deze mensen toch in aanmerking komen voor huurtoeslag en hun maandelijkse lasten verlaagd worden.

Benieuwd naar wat jouw rekenhuur is? Je kunt het hier berekenen.