Hoe kan ik mijn huis brandveilig maken?

'Ik wil mijn woning verhuren. Hoe kan ik deze het beste brandveilig maken voordat de huurder er in komt?'


Brandveiligheid voor je huurwoning

Het is essentieel om je woning zo brandveilig mogelijk te maken voordat een huurder erin trekt. Hier zijn enkele belangrijke stappen om te nemen:

 1. Rookmelders installeren: Plaats rookmelders in elke kamer, test ze regelmatig, en vervang batterijen indien nodig.

 2. Brandblussers en blusdekens: Zorg voor brandblussers en blusdekens in de keuken en nabij uitgangen. Geef instructies over het gebruik ervan.

 3. Veilige elektrische installaties: Laat elektrische installaties regelmatig controleren door een erkende elektricien. Vermijd overbelasting van stopcontacten.

 4. Vluchtroutes en nooduitgangen: Houd vluchtroutes vrij van obstakels en zorg voor duidelijke markeringen. Installeer noodverlichting bij uitgangen.

 5. Brandwerende materialen: Gebruik brandwerende materialen voor meubels, gordijnen en vloerbedekking. Overweeg brandwerende deuren en muren.

 6. Keukenveiligheid: Installeer een automatische kookplaatuitschakeling en zorg voor goede ventilatie in de keuken.

 7. Onderhoud van schoorstenen en kachels: Laat schoorstenen en kachels regelmatig schoonmaken en inspecteren. Gebruik goedgekeurde brandstoffen.

 8. Rook- en koolmonoxidemelders: Plaats naast rookmelders ook koolmonoxidemelders, vooral bij gasapparatuur.

 9. Informeren van huurders: Geef huurders duidelijke instructies over brandveiligheid en noodprocedures. Houd een brandveiligheidsplan beschikbaar.

 10. Regelmatige inspecties: Voer regelmatig inspecties uit om te controleren of alle veiligheidsmaatregelen in orde zijn.

Een gang waar rookmelders afgaan en rook te zien is

Wettelijke verplichtingen voor verhuurders

In Nederland zijn verhuurders verplicht om te zorgen voor een veilige woonomgeving voor hun huurders. Dit omvat onder andere het treffen van maatregelen ter voorkoming van brand en het bevorderen van de brandveiligheid.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de brandveiligheid van gebouwen, waaronder huurwoningen. Belangrijke punten uit het Bouwbesluit met betrekking tot brandblussers zijn:

 • Kleine blusmiddelen verplicht in gemeenschappelijke ruimtes: In gebouwen met meer dan een wooneenheid, zoals appartementencomplexen, moeten in gemeenschappelijke ruimtes kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Dit kunnen draagbare brandblussers of brandslanghaspels zijn.
 • Onderhoud en keuring: De verhuurder is verantwoordelijk voor het periodieke onderhoud en de keuring van brandblussers. Brandblussers moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een gecertificeerde instantie.

Verantwoordelijkheden van de verhuurder

 • Installatie van brandblussers: In gemeenschappelijke ruimtes en gangen moet de verhuurder zorgen voor goedgekeurde brandblussers.
 • Onderhoud en vervanging: De verhuurder moet zorgen voor het onderhoud en de vervanging van brandblussers indien nodig.
 • Instructies aan huurders: De verhuurder moet huurders informeren over het gebruik van brandblussers en de brandveiligheidsprocedures.
 • Rookmelders: Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. Dit geldt zowel voor koop- als huurwoningen. Verhuurders zijn verplicht om op iedere verdieping van een woning een rookmelder te plaatsen.

Verantwoordelijkheden van de huurder

Hoewel de verhuurder verantwoordelijk is voor de algemene brandveiligheid, heeft de huurder ook enkele verplichtingen om de brandveiligheid in de woning te waarborgen.

Basis veiligheidsmaatregelen

 • Gebruik van blusmiddelen: Huurders moeten weten hoe ze brandblussers moeten gebruiken en deze in geval van nood kunnen bedienen.
 • Niet belemmeren van toegang: Huurders mogen de toegang tot brandblussers en andere veiligheidsmiddelen niet blokkeren.
 • Onderhoud in de woning: Hoewel het onderhoud van brandblussers meestal de verantwoordelijkheid van de verhuurder is, moeten huurders eventuele defecten of problemen met brandblussers onmiddellijk melden aan de verhuurder.

Huiseigenaar? Verhuur je woning via Huurstunt!

Specifieke situaties

Appartementen en flatgebouwen

 • Gemeenschappelijke Ruimtes: In appartementencomplexen en flatgebouwen moeten vaak wel brandblussers aanwezig zijn in gemeenschappelijke ruimtes zoals gangen, trappenhuizen en parkeergarages. Dit wordt meestal geregeld door de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de beheerder van het gebouw.
 • Binnen de Woning: In individuele huurappartementen is het niet standaard verplicht om brandblussers te hebben, tenzij dit specifiek in het huurcontract is opgenomen.

Kamers en studentenkamers (kamerverhuur)

 • Gemeenschappelijke Voorzieningen: Voor kamers die worden verhuurd binnen één woning (zoals studentenkamers), kan de brandveiligheidseis strenger zijn. Er kan een verplichting zijn voor brandblussers in gemeenschappelijke keukens en gangen, afhankelijk van de lokale gemeentelijke verordeningen.

Een verhuurder plaatst een rookmelder in een appartement

Maak de woning brandveilig voordat je verhuurt

Het verhuren van een woning brengt niet alleen financiële voordelen met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid. Recente statistieken onderstrepen het belang van brandveiligheid en bescherming tegen koolmonoxidevergiftiging. 

Brandstatistieken in Nederland

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 100.000 brandincidenten gemeld, waarvan een groot deel woningbranden betreft. Deze incidenten leiden jaarlijks tot gemiddeld 30 tot 40 dodelijke slachtoffers. Veel branden ontstaan door menselijke fouten, zoals onvoorzichtigheid met open vuur, koken en elektrische apparatuur.

Koolmonoxidevergiftiging: Een stille doder

Koolmonoxidevergiftiging blijft een groot gevaar. Jaarlijks worden enkele honderden gevallen van koolmonoxidevergiftiging gemeld, waarbij gemiddeld 10 tot 15 mensen overlijden. Defecte of slecht onderhouden verwarmingsinstallaties en verbrandingstoestellen zijn vaak de oorzaak.

Conclusie

Om je woning brandveilig te maken voordat een huurder erin trekt, is het belangrijk om diverse maatregelen te nemen. Installeer rook- en koolmonoxidemelders, zorg voor brandblussers en blusdekens, onderhoud elektrische installaties en verwarmingssystemen, en zorg voor duidelijke vluchtroutes. Door deze stappen te volgen, bied je een veilige leefomgeving voor je huurders en voldoe je aan wettelijke verplichtingen.