Wie is verantwoordelijk voor het betalen van de gemeentelijke heffingen?

"Ik woon nu een jaar in mijn appartement dat ik huur en heb zojuist aanslagen voor verschillende gemeentelijke heffingen ontvangen. Moet ik deze als huurder zelf betalen, of valt dit onder de verantwoordelijkheid van mijn verhuurder?"


Het hangt af van het type woning dat je huurt. Bij een zelfstandige woning ontvang je meestal zelf de aanslagen en ben je verantwoordelijk voor de betaling. Huur je echter een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, dan krijgt de verhuurder de aanslagen en kan deze de kosten met jou verrekenen.

Gemeentelijke heffingen zelfstandige woonruimte

Als je een zelfstandige woonruimte huurt, zoals een appartement of een eengezinswoning, ontvang je de aanslagen voor gemeentelijke heffingen, zoals afvalstoffenheffing en soms rioolheffing, direct van de gemeente. Deze heffingen zijn jouw verantwoordelijkheid.

Controleer rioolheffing in je eigen gemeente

Niet in alle gemeenten wordt rioolheffing aan huurders gevraagd. Controleer of dit in jouw gemeente het geval is. Alleen als jouw gemeente deze heffing aan huurders vraagt, mag de verhuurder deze doorbelasten.

LeestipMet deze kosten moet jij rekening houden bij het huren!

Onzelfstandige woonruimte: Verhuurder ontvangt aanslagen

Bij het huren van een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, ontvangt je verhuurder de aanslagen. Hij mag de heffingen die voor huurders bestemd zijn wél met jou verrekenen.

OZB-belasting nooit verrekend met huurders

De Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die enkel van toepassing is op huiseigenaren. Dit is omdat OZB een belasting is die gerelateerd is aan het bezit van een onroerend goed, iets wat niet van toepassing is op huurders. Huurders hebben immers geen eigendomsrechten over de woning die ze bewonen. Daarom is het wettelijk niet toegestaan voor verhuurders om OZB te verrekenen met hun huurders.

Een huis kopen of huren? Ontdek hier de voor- en nadelen!

Welke gemeentelijke heffingen betaal je?

In de meeste gemeenten betaal je als huurder van een zelfstandige woonruimte afvalstoffenheffing en soms rioolheffing. Voor waterschapsheffingen ben je ook verantwoordelijk. Deze omvatten de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing ingezetenen.