845.000 extra woningen nodig om tekort te bestrijden

845.000 extra woningen nodig om tekort te bestrijden

16 juni 2020

Laatste update: 19 april 2021

Dat er een tekort op de Nederlandse woningmarkt, is geen geheim. Het is niet eenvoudig om een goede koop- of huurwoning te vinden. Doordat er weinig aanbod is op de koopmarkt, blijven mensen langer in hun huurwoning zitten en dit zorgt voor moeilijkheden bij de starters en bij de middeninkomens. Minister Ollongren laat in een rapport weten dat we de komende tien jaar 845.000 woningen moeten bouwen om het tekort te bestrijden.  

Tekort loopt op

Het woningtekort lijkt niet op korte termijn opgelost te kunnen worden, omdat de bevolking van Nederland blijft groeien en de bouw achterblijft. Naar verwachting zullen er in 2035 18,8 miljoen mensen in Nederland wonen en om iedereen betaalbare woonruimte te kunnen bieden, zal er wat moeten gebeuren. Eerder wilde het kabinet al dat er jaarlijks 75.000 woningen bijgebouwd zouden worden. Dit is vorig jaar gelukt, maar dit jaar lijkt dit niet zo makkelijk te gaan. Door de stikstofcrisis, PFAS en het gebrek aan bouwlocaties is het niet eenvoudig om aan die wens te voldoen en naar verwachting zullen er dit jaar maar 55.000 woningen gebouwd worden. Ook in 2021 lijkt dit aantal niet hoger uit te komen dan 50.000 woningen. Hierdoor loopt het tekort minder snel terug dan gehoopt en minister Ollongren wil hier iets aan doen.

Meer aandacht voor starters

In het rapport meldde de minister ook dat er meer aandacht moet komen voor starters, middeninkomens en kwetsbare groepen. Vooral zij hebben veel moeite om woonruimte te vinden. De prijzen zijn gestegen en de concurrentie is groot. Ze zijn nu aangewezen op de huidige woningvoorraad, maar een betaalbare woning bemachtigen is niet eenvoudig. Vooral voor deze groepen moet daarom geïnvesteerd worden in woonoplossingen. De bouw kan versneld worden door afspraken te maken met de verschillende gemeentes, provincies, ontwikkelaars, corporaties en branchepartijen. Deze zogeheten woondeals maken het makkelijker om een goed plan te maken om dit doel te bereiken en het tekort op te lossen.

Naast woonruimte voor starters, wil de minister ook af van de dak- en thuislozenopvang. Deze mensen moeten ondergebracht kunnen worden in flexwoningen met begeleiding, zodat ze op termijn door kunnen stromen naar de woonmarkt. Voor dit doel wordt 50 miljoen extra uitgetrokken.

Coronacrisis op de woningmarkt

Hoewel de eerste geluiden positief waren, zijn er waarschijnlijk wel effecten van corona op de woningmarkt. Naar verwachting zullen kopers terughoudender worden bij het kopen van een woning. Dit schrikt beleggers en ontwikkelaars af en daardoor worden er minder woningen ontwikkeld. Wanneer er gekeken wordt naar de crisis van 2008, is te zien dat de vraag wel snel terugkeert na een crisis. Er zal dus ook flink bijgebouwd moeten blijven worden om aan de vraag van de toekomst te kunnen voldoen.  

Ben jij op dit moment op zoek naar een huurwoning? Huurstunt maakt snel een huis huren mogelijk. Meld je gratis bij ons aan en schrijf je in voor onze gratis woningnieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van voor jou interessant nieuw aanbod.