Wisselwoning

Een wisselwoning is een tijdelijke woning die ter beschikking wordt gesteld aan mensen die hun eigen woning niet kunnen bewonen vanwege renovatie, verbouwing of andere omstandigheden. Het is bedoeld als een alternatieve woonsituatie gedurende de periode dat hun eigen woning niet bewoonbaar is.

Het concept van een wisselwoning houdt in dat de bewoners tijdelijk in een andere woning kunnen verblijven, vaak in de buurt van hun eigen huis. Dit kan een gemeubileerd appartement, een huis of een ander soort woning zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid en de afspraken die zijn gemaakt tussen de eigenaar van de wisselwoning en de bewoners.

Wisselwoningen worden meestal beheerd door woningcorporaties, gemeenten of andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor huisvesting. Het doel is om de bewoners een comfortabele en tijdelijke woonoplossing te bieden, zodat ze tijdens de werkzaamheden aan hun eigen woning ergens anders kunnen verblijven.

Als je woning ingrijpend gerenoveerd wordt, kan het zijn dat je tijdelijk niet in je eigen woning kunt wonen. Heel vervelend natuurlijk, maar gelukkig is er in veel gevallen een zogeheten wisselwoning beschikbaar. Deze woning wordt tijdelijk beschikbaar gesteld aan huurders, als hun eigen woning gerenoveerd wordt. Hier zijn uiteraard regels aan verbonden.

Sloop of renovatie

Je kunt als huurder wonen in een wisselwoning op het moment van renovatie of de sloop van je eigen huurwoning. Zodra je eigen woning weer bewoonbaar is of je een nieuwe woning aangeboden krijgt die bijna gelijk is aan je oude woning, dan dien je dit te accepteren. De wisselwoning zul je dan moeten verlaten. Uit het verleden blijkt dat veel huurders het wel fijn vinden in de wisselwoning en daarom daar willen blijven. Dit is helaas vaak niet mogelijk, omdat het om een huurcontract van korte duur gaat en de huurder mee akkoord is gegaan.

Huur betalen bij wisselwoning

Als je tijdelijk moet verhuizen naar een wisselwoning zullen de vaste lasten van de andere woning in veel gevallen gewoon doorlopen. Zo betaal je gewoon de huur van je oude woning en betaal je ook GWL en gemeentelijke belastingen. Het verblijf in een wisselwoning is voor de huurder verder gratis. Er verandert voor de huurder dus bijna niets.

Verhuiskostenvergoeding

Als je vanwege de renovatie of sloop moet verhuizen, dan heb je recht op verhuiskostenvergoeding. Op 1 maart 2016 is dat bedrag gewijzigd naar € 5.892,-. Je krijgt dit bedrag eenmalig en kunt geen aanspraak maken op extra verhuiskostenvergoeding als je twee keer moet verhuizen. Ook terugverhuizen naar je gerenoveerde of nieuwbouwwoning moet van dit geldt gebeuren.