Huursombenadering

De huursombenadering zorgt ervoor dat het prijsverschil in huur tussen bestaande huurders en nieuwkomers op de huurmarkt verkleint. Volgens het huidige systeem voor huurverhoging is de maximale toename van de huur voor huidige huurders, afhankelijk van hun inkomen, beperkt tot 4,1 procent.

Jaarlijkse huurverhoging

Een huursombenadering heeft te maken met de jaarlijkse huurverhoging van de huurprijs bij woningcorporaties. Mensen die in een relatief goedkope huurwoning wonen kunnen zo een hogere huurverhoging krijgen dan mensen die al een hogere huurprijs betalen. Zo wordt het verschil tussen de huurprijzen van gelijksoortige huurwoningen kleiner en wordt de situatie op de huurmarkt eerlijker.

Voorbeeld van het begrip ''huursombenadering''

Stel je een denkbeeldige situatie voor waarin de woningcorporatie 'Zonnig Wonen' de jaarlijkse huurverhoging moet bepalen. Onder de huursombenadering, zou 'Zonnig Wonen' de totale huursom – de optelsom van alle huurprijzen – als uitgangspunt nemen. Ze besluiten de huur voor bewoners zoals Jan en Mariam, die al tien jaar in een driekamerappartement wonen voor een relatief lage huur, met 4% te verhogen. Maar voor nieuwe huurders zoals Ali en Sofia, die een vergelijkbaar appartement hebben maar tegen de huidige marktprijs huren, zou de verhoging slechts 1% zijn.

Lees ook: Huurprijzen in de vrije sector met 5% gestegen

De huursom

Met de huursom wordt de totale inkomsten van één woningcoporatie, bij elkaar opgeteld bedoelt. De huursombenadering stelt dat als een woningcorporatie percentueel gezien een hogere huurverhoging berekend aan huurders met een relatief lage huur, ze minder huurverhoging mag rekenen aan huurders met een relatief hogere huurprijs. Zo worden de verschillen in huurprijs uiteindelijk gelijk getrokken.

Huursombenadering 2024

In 2024, de huursombenadering in Nederland betekent dat de totale huurinkomsten van een woningcorporatie niet meer mogen stijgen dan de CAO-loonontwikkeling minus 0,5%. Dit percentage is vastgesteld op 5,3%. De huur van individuele woningen mag echter stijgen met een percentage van 5,8%.

Huurverlaging en huurtoeslag

Voor huurders met een laag inkomen is er de mogelijkheid om tot en met 30 december 2024 een huurverlaging aan te vragen, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De huurtoeslag zal ongeveer met € 34 per maand toenemen, los van reguliere indexaties binnen de huurtoeslag. Andere aspecten zoals inkomensafhankelijke huurverhoging, toewijzingsregels en tijdelijke huurkorting blijven grotendeels ongewijzigd, hoewel indexatie wel plaatsvindt​

Wat veroorzaakt ongelijke huurprijzen?

Het verschil in huurprijzen tussen gelijke woningen bij dezelfde woningcorporatie kan ontstaan doordat huurders die al lang in een woning wonen, vaak een lagere huurprijs betalen dan nieuwe huurders. Dit kan als oneerlijk worden ervaren en woningcorporaties streven ernaar deze verschillen stapsgewijs te verminderen. Dit gebeurt door een gematigdere huurverhoging voor woningen met een reeds hogere huur en een iets sterkere verhoging voor woningen met een lagere huur, maar altijd binnen de wettelijke grenzen.