Huursombenadering?        

Een huursombenadering is een methode die wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een woning of vastgoedportefeuille te bepalen. Bij deze benadering wordt niet gekeken naar de individuele huurprijzen van afzonderlijke woningen, maar naar de totale som van de huurinkomsten die een verhuurder kan genereren.

Bij het toepassen van een huursombenadering wordt meestal een percentage van de waarde van het vastgoed gebruikt om de maximale huursom te berekenen. Dit percentage kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie, het type woning en de marktomstandigheden.

Het grote verschil van de situatie van voor de huursombenadering vergeleken met de huidige situatie is dat de huurprijsstijging vanaf nu bepaald kan worden door te kijken naar de huurprijs en de kwaliteit van de huurwoning. Mensen die in een relatief goedkope huurwoning wonen kunnen nu een hogere huurverhoging krijgen dan mensen die al een hogere huurprijs betalen. Zo wordt het verschil tussen de huurprijzen van gelijksoortige huurwoningen kleiner en wordt de situatie op de huurmarkt eerlijker.

Waarom is er gekozen voor een huursombenadering?

De huurprijzen van sociale huurwoningen in Nederland liggen ver uit elkaar. Door de standaard jaarlijkse huurverhoging wonen er nu nog veel mensen in een relatief goedkope huurwoning. De huurprijzen zijn niet voldoende gewijzigd en soms wonen de huurders in een kwalitatief goede woning voor een spotprijs. De huursombenadering moet hier een einde aan maken en we zochten voor je uit hoe dit precies werkt.

Nu vraag je je misschien af waarom er gekozen is voor deze huursombenadering. Het is voor de huurdeHuurverhogingr toch alleen maar fijn dat ze wonen in een goedkopere huurwoning? Klopt, maar de kwaliteit van de huurwoning is op dit moment lang niet altijd kloppend met de huurprijs. Woningcorporaties investeren voortdurend veel geld in het verduurzamen van bestaande huurwoningen en het ontwikkelen van nieuwe woonruimte. Deze zaken zijn allebei belangrijk, maar om deze investeringen te kunnen doen, is er wel geld nodig.

Door de jaarlijkse huurverhoging krijgen de verschillende corporaties de financiële middelen om te investeren. De huursombenadering is dus eigenlijk een investering in de toekomst, zodat toekomstige generaties ook voorzien kunnen worden van een (duurzame) sociale huurwoning en er hopelijk ooit een eind komt aan de woningnood. Zo kunnen toekomstige huurders misschien toch makkelijker een appartement huren in Amsterdam. 

Hoe werkt de huursombenadering?

Tot 2013 was het voor woningcorporaties alleen mogelijk om de huurprijs met het inflatiepercentage van dat jaar te verhogen. Hierdoor was investeren lastig, dus werd per 1 juli 2018 besloten de huurprijs verhoogd mag worden met de inflatie plus 2,5 procent. Als de inflatie in het jaar dus 1,2 procent bedraagt, mag de huurprijs met maximaal 3,7 procent stijgen. Voor de hele goedkope woningen kan hier nog een huursomstijging van maximaal 1 procent bij gerekend worden.

Woon je dus in een woning met een erg lage huurprijs, dan betekent dit dat je een huurverhoging van 4,7 procent kunt krijgen. Heb je daarbij ook een inkomen van meer dan 41.046 euro per jaar, dan kan dit percentage verhoogd worden tot maximaal 5,4 procent per jaar. De huurverhoging mag maximaal een keer per jaar doorgevoerd worden en de huurprijs mag niet boven de maximale huurprijs van dat jaar komen. Zo is er toch een grens gesteld aan de huurverhogingen die de huurder voor zijn kiezen kan krijgen.