Makelaar

Een makelaar verwijst vandaag de dag vooral naar iemand die bemiddelt bij de verkoop of verhuur van een woning of kantoorpand. Vroeger werd de term echter gebruikt voor allerlei verkoopbemiddeling. Het kan gaan om verzekeringen of andere goederen. Technisch gezien is een makelaar dus alleen een tussenpersoon die helpt om tot een overeenkomst te komen.

Verkoopmakelaar

Een verkoopmakelaar bemiddelt in het belang van degene die het huis wil verkopen. Hij zal er daarom dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat de verkoper een zo hoog mogelijk bedrag voor de woning zal krijgen. Een aankoopmakelaar doet precies het omgekeerde. Deze makelaar zorgt er op zijn beurt weer voor dat koper een zo laag mogelijk bedrag voor de woning neerlegt. De onderhandelingen over de woningprijs, zullen geschieden via deze twee partijen en uiteindelijk beslissen de koper en verkoper of ze akkoord gaan met het voorstel van de makelaars.

Verschil verhuurmakelaar en aanhuurmakelaar

Het grote verschil tussen een aanhuur- en een verhuurmakelaar is voor wie ze werken. Een verhuurmakelaar werkt voor de verhuurder en een aanhuurmakelaar voor de huurder. Toch gebeurt het regelmatig dat een makelaar fungeert als zowel verhuur- als aanhuurmakelaar. Na uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden op 16 oktober 2015 is het echter verboden om ‘twee heren te dienen’. Makelaars mogen dus geen geld vragen aan zowel huurder als verhuurder. Mocht jij onterecht zogeheten bemiddelingskosten betaald hebben, dan kun je deze terugvorderen bij de verhuurmakelaar.