Huursombenadering

De woningcorporaties willen graag dat iedereen ongeveer dezelfde huurprijs betaalt voor de waarde van hun huurwoning. Het kwam geregeld voor dat mensen met ongeveer dezelfde woning hele verschillende prijzen betaalden. Dat is nu verleden tijd dankzij de huursombenadering. Hierdoor zouden de huurprijzen meer gelijkgetrokken kunnen worden, waardoor de verschillen minder groot worden.

Wat is de huursombenadering?

Als de huren van sociale huurwoningen van woningcorporaties verhoogd moesten worden, dan mocht dit maximaal met 2,8 tot 4,3 procent. Dit bleek echter niet genoeg te zijn. De bouw- en onderhoudskosten stegen veel sneller dan de huren en een groot aantal woningen liep achter met de huurprijs. Door extra streng te kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding van de huurwoningen, kunnen woningcorporaties nu een extra huurverhoging doorvoeren. Hoe hoog deze verhoging is en wie deze verhoging krijgt, is helemaal aan de woningcorporatie zelf.  Om het wel een beetje in te perken, stelt de overheid wel een maximale huurprijs en een maximale huurverhoging in.

Huursombenadering bij particuliere verhuur

Als je een woning huurt bij een particuliere verhuurder in de vrije sector, hoef je je geen zorgen te maken over de huursombenadering. Voor deze huurwoningen geldt het niet. Alleen woningcorporaties kunnen hier gebruik van maken. Als je een woning huurt in de vrije sector, kan de verhuurder naar eigen inzicht bepalen met hoeveel de huurprijs verhoogd wordt. Hier is hij helemaal vrij in als de woning boven de liberalisatiegrens valt.