Expat

Expats zijn arbeidsmigranten die tijdelijk naar Nederland komen om hier te werken. In de laatste jaren is de hoeveelheid expats die naar Nederland komen gestegen. In totaal wonen er in Nederland 57.000 expats waarvan veruit de meesten afkomstig zijn uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vaak gaat het hierbij om hoogopgeleide mensen die door Nederlandse bedrijven uit hun thuisland gehaald worden om hier aan de slag te gaan. In enkele gevallen kiest de expat er zelf voor om te solliciteren bij een bedrijf in het buitenland.

Wat betekent expat?

 Het woord expat komt van het woord 'expatriate'. Dit is van origine een Engels woord en is samengesteld door de Latijnse woorden ex (uit) en patria (vaderland) te combineren. Het woord dekt hierdoor ook wel de lading, doordat de expat iemand is die vaak buiten het vaderland verblijft voor het werk.

Hoe lang blijft een expat?

Bedrijven kiezen er in veel gevallen voor om een expat niet langer dan twee jaar te laten blijven. Ze proberen hierdoor te voorkomen dat de expat een ‘terugkeershock’ krijgt. Veel expats vinden het na langere tijd lastig om te aarden in het vaderland, omdat er in de tussentijd veel veranderd is. Andere redenen dat de expat vaak niet langer blijft dan twee jaar is bijvoorbeeld omdat de verblijfsvergunning dit niet toelaat of dat hun project ten einde is. In sommige gevallen is het ook de keuze van de expat om vervroegd terug te keren naar het land van herkomst. Dit kan zijn omdat de kinderen niet het juiste onderwijs krijgen of omdat het klimaat niet naar hun wens is.

Verschil expat en migrant

Het verschil tussen een expat en een migrant is vooral de verblijfsduur. Veel migranten vluchten uit hun thuisland om permanent te vestigen in een ander land. Bij expats ligt dit anders. Zij komen vaak naar het andere land om hier geld te verdienen en vervolgens weer terug te keren naar het land van herkomst.  

Huisvesting expats

Vooral in de grote steden kopen bedrijven gemeubileerde woonruimte op, zodat expats hier tijdens hun verblijf kunnen wonen. Dit komt de woningcrisis in steden als Amsterdam en Rotterdam niet ten goede. Nederlandse huizenzoekers merken dat er steeds minder kwalitatieve woonruimte is en dat wanneer het er wel is, dit tijdelijk wordt aangeboden. Als jij graag een huurhuis wilt huren in een grote stad, kun je bij Huurstunt kijken wat het aanbod is. Hier vind je veel woonruimte dat wel verhuurd wordt aan Nederlandse huurders.