Actievoorwaarden “Verdubbel je maandsalaris”

💰 Verdubbel je maandsalaris

Jouw mening is onmisbaar voor Huurstunt! Laat een beoordeling achter en maak kans op een extra maandsalaris tot wel €3500!

Mee doen aan de winactie
 1. algemeen
  1. De Actie ‘Verdubbel je maandsalaris’ (hierna te noemen Actie) wordt georganiseerd door Huurstunt.nl, onderdeel van Adivare B.V. (hierna te noemen Huurstunt) ter promotie van haar diensten.
  2. De Actie is een promotioneel kansspel. Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Huurstunt. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.
  3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze onderhavige Actievoorwaarden en akkoord te gaan met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
  4. De Actie loopt van zaterdag 1 juni 2024 t/m woensdag 25 september 2024 (hierna te noemen Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.
  5. Huurstunt is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de Actievoorwaarden (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Huurstunt worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins gecommuniceerd.
 2. wie kan er deelnemen
  1. De Actie staat open voor iedereen die (hierna te noemen Deelnemer):
   1. Bij de start van de Actie minimaal 18 jaar is.
   2. Zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.
  2. De Actie staat niet open voor:
   1. Personeelsleden en medewerkers van Huurstunt.
   2. Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad.
   3. Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
 3. verloop van de actie
  1. Deelnemers dienen een geverifieerde review over hun ervaring met Huurstunt in via het winactieformulier op de website. Het bruto maandsalaris is het salaris voor aftrek van belastingen en premies, maar exclusief reiskosten, vakantiegeld, winst- en eindejaarsuitkeringen, bonussen, overwerk, persoonlijke keuzebudget, onregelmatigheidstoeslag en andere fooien.
  2. Aan het einde van de actieperiode wordt er willekeurig een deelnemer gekozen. Huurstunt zal de winnaar per e-mail op de hoogte brengen.
  3. In geval een deelnemer zijn/haar volledige bruto maandsalaris gewonnen heeft, zal Huurstunt mogelijk per mail geldige documenten opvragen waaruit blijkt dat het opgegeven bruto maandsalaris overeenkomt met het werkelijke bruto maandsalaris. Geldige documenten waaruit het bruto maandsalaris op te maken valt zijn: meest recente salarisstrook (bij dienstverband); meest recente betaalspecificatie van het UWV (bij uitkering); meest recente bijstandsuitkering specificatie (bij bijstand); bewijzen zoals facturen, bankafschriften en aangifte inkomstenbelasting van het gemiddelde bruto maandsalaris van de afgelopen 12 maanden (voor zelfstandigen en ondernemers). In het geval het bruto maandsalaris lager blijkt te zijn dan opgegeven, zal Huurstunt het uit te keren bedrag corrigeren naar het werkelijke bruto maandsalaris dat blijkt uit de geldige documenten. Indien het bruto maandsalaris hoger blijkt te zijn dan opgegeven, zal Huurstunt het uit te keren bedrag niet corrigeren.
  4. Het maximale bruto maandsalaris dat Huurstunt uitkeert is €3.500,-. Winnaars die een hoger bruto maandsalaris hebben, zullen dus in geen enkel geval meer uitgekeerd krijgen dan het maximale gestelde bruto maandsalaris.
  5. Huurstunt bepaalt het verloop van de Actie. Over de beslissing die valt tijdens de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt is definitief.
 4. deelnemen
  1. Deelnemen aan de Actie kan vanaf 1 juni 2024.
  2. Deelnemen geschiedt door een geverifieerde review te plaatsen over je ervaring met Huurstunt. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Let erop dat jouw opgegeven salaris en het (laatste) beroep bij het winnen van de hoofdprijs zal moeten worden geverifieerd voordat de Prijs door Huurstunt kan worden weggegeven.
 5. kosten voor deelname
  1. Er zijn geen kosten verbonden aan deze deelname.
 6. de prijs
  1. Na de Actieperiode wordt er één winnaar gekozen uit alle deelnemers die een geverifieerde review hebben geschreven over Huurstunt.
  2. De winnaar ontvangt een bedrag ter hoogte van het bruto maandsalaris. Het bruto maandsalaris van de winnaar wordt als het ware verdubbeld. Het maximale bruto maandsalaris dat Huurstunt uitkeert is €3.500,-. Winnaars die een hoger bruto maandsalaris hebben, zullen dus in geen enkel geval meer uitgekeerd krijgen dan het maximale gestelde bruto maandsalaris.
  3. Huurstunt zal aan de hand van de verkregen documenten van de winnaar naar eigen inzicht bepalen wat zij verstaat onder het bruto maandsalaris en zal deze op basis daarvan naar beneden corrigeren, mocht het bedrag afwijkend zijn dan het bedrag dat de winnaar in eerste instantie heeft doorgegeven. Indien het bruto maandsalaris hoger blijkt te zijn dan opgegeven, zal Huurstunt het uit te keren bedrag niet corrigeren.
 7. bijkomende voorwaarden prijs
  1. Deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de Prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:
  2. Huurstunt heeft de bevoegdheid, indien de winnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de Prijs niet uit te reiken.
  3. Huurstunt behoudt zich het recht voor om geen Prijs toe te kennen aan een Deelnemer die zich tijdens de Actie uitdrukt in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde.
  4. De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
  5. De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Huurstunt het bedrag kan overmaken.
  6. Het bedrag wordt, na ontvangst van de opgevraagde documenten, binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.
  7. Het winnen van de hoofdprijs (salaris verdubbeling) betekent uitsluiting van overige campagnes gedurende 6 maanden.
 8. intellectuele eigendoms-en portretrechten
  1. De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Huurstunt tot het gebruik van zijn naam ten behoeve van de promotiedoeleinden van de Actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie.
  2. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de Actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Huurstunt en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt.
 9. overige bepalingen
  1. Om gokverslaving tegen te gaan en zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs zijn winnaars van de hoofdprijs (salaris verdubbeling) uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van 6 maanden.
  2. De deelname aan de Actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, zodat Huurstunt de Deelnemer kan informeren, bijvoorbeeld omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de privacy- en cookieverklaring van Huurstunt (via deze link te raadplegen).
  3. Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Huurstunt. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. Huurstunt zal de gegevens verder niet doorgeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.
  4. Huurstunt is niet aansprakelijk voor eventuele schade en verlies van een product.
  5. De Prijs is niet overdraagbaar.
  6. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in deze Actievoorwaarden.
  7. Indien de Prijs een geldprijs betreft en een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Huurstunt zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst. Indien de Prijs een in natura prijs betreft, dan betaalt Huurstunt de kansspelbelasting over de waarde van de prijs.
  8. Door deelname aan deze Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden. Huurstunt streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk of digitaal wenden tot:

Huurstunt

T.a.v. Winactie

Postbus 9513

9703 LM Groningen

e-mail: support@huurstunt.nl

KvK: 67291910

BTW: NL.856102274B.01