Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van rookmelders?

Het onderhoud van rookmelders in een huurwoning is in principe de verantwoordelijkheid van de huurder. Dit houdt in dat taken zoals het regelmatig testen van de rookmelder, het vervangen van batterijen, en het zorgen voor het vrijhouden van de rookmelder van stof en vuil, door de huurder uitgevoerd dienen te worden. De plaatsing en initiële aanschaf van de rookmelders, evenals het vervangen van defecte of verouderde rookmelders (na bijvoorbeeld 10 jaar), zijn echter de verantwoordelijkheid van de verhuurder​​​​​​.

Het is belangrijk dat beide partijen, zowel de huurder als de verhuurder, op de hoogte zijn van hun respectieve verantwoordelijkheden om te zorgen voor een veilige woonomgeving. Dit draagt bij aan de algemene veiligheid en kan in geval van brand levens redden. Mocht er onduidelijkheid bestaan over de specifieke afspraken of verantwoordelijkheden, is het raadzaam deze na te kijken in de huurovereenkomst of hierover in gesprek te gaan met de verhuurder.

Hoe vaak moet je een rookmelder schoonmaken?

Om te voorkomen dat stof en vuil zich ophopen en vals alarm veroorzaken, is het noodzakelijk om rookmelders elke 2-3 maanden grondig te reinigen.