Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van rookmelders?

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van rookmelders verdeeld:

Bewoner:

  • Maandelijks visueel controleren: Of de rookmelder vrij is van stof en vuil.
  • Tweemaal per jaar testen: Met de testknop op de rookmelder.
  • Batterijen vervangen: Wanneer de rookmelder een lage batterijmelding geeft, of minimaal 1 keer per jaar.
  • Schoonmaken: De rookmelder 2 keer per jaar van binnen en buiten schoonmaken met een stofzuiger.

Verhuurder:

  • Plaatsen van rookmelders: Voldoende rookmelders plaatsen op alle woonlagen in de woning.
  • Gebruik van het juiste type: Rookmelders met een CE-markering en NEN-keurmerk gebruiken.
  • Onderhoud: De rookmelders eens per jaar controleren en indien nodig schoonmaken.

Hoe vaak moet je een rookmelder schoonmaken?

Om te voorkomen dat stof en vuil zich ophopen en vals alarm veroorzaken, is het noodzakelijk om rookmelders elke 2-3 maanden grondig te reinigen.