Een foto van bovenaf van weilanden en waterwegen

Meer tijd nodig voor invoering omgevingswet

03 februari 2023

Laatste update: 18 juni 2024

Afbeelding auteur

Madelon

Er is meer tijd nodig voor de invoering van de omgevingswet. Minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandig is om de wet op 1 januari 2024 in te laten gaan. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per deze datum. Daarmee is de wet nu voor de vijfde keer uitgesteld. De omgevingswet heeft als doel de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Inhoudsopgave

  Vereenvoudiging bouwvergunningsprocedure

  Eén van de veranderingen die de wet verwacht wordt te brengen, is het vereenvoudigen van de vergunningsprocedure. Hierdoor zou het voor projectontwikkelaars gemakkelijker moeten worden om woningen te bouwen en de woningmarkt te verbeteren. Ook de samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars en andere partijen zou verbeterd moeten worden, waardoor projecten sneller en soepeler kunnen verlopen.

  Nieuwbouwwoningen die worden gebouwd

  Duurzame ontwikkelingen

  Met de omgevingswet wordt er meer aandacht besteed aan duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Er zijn bijvoorbeeld eisen opgesteld voor de energieprestatie van gebouwen en de kwaliteit van de buitenruimte. Deze eisen zullen bijdragen aan een duurzame woningmarkt, waarin nieuwe woningen energiezuinig en comfortabel zijn. Hierdoor zal de leefomgeving voor de bewoners verbeteren en de waarde van woningen toenemen. De omgevingswet sluit in die zin goed aan bij de klimaatambities van het kabinet.

  Invloed op de woningmarkt

  De omgevingswet heeft een duidelijke invloed op de woningmarkt in Nederland. De wet is van belang om urgente opgaven op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, natuur en klimaat op te pakken. Het vereenvoudigen van de vergunningsprocedure en de aandacht voor duurzaamheid leidt tot een snellere en soepelere bouw van nieuwe woningen, een verbetering van de leefomgeving en een toename van de waarde van woningen. In Nederland zijn meer woningen met een prettige en aanvaardbare woonkwaliteit nodig. De omgevingswet bevat regels en instrumenten om dit te regelen.

  Modern appartementencomplex met een groendak

  Voorbeeldprojecten omgevingswet

  In een aantal gemeenten werken bestuurders, bedrijven en burgers nu al volgens de omgevingswet. Bijvoorbeeld in Ommen, Almere, Meppel en Buren. In deze voorbeeldprojecten gaat het om onder andere het hebben van één gemeentelijk omgevingsplan, flexibiliteit bij organische gebiedsontwikkeling, een innovatief experiment duurzame woningbouw, en het samenvoegen van ruimtelijke plannen. Ook betrekt de overheid de bevolking eerder bij ruimtelijke plannen en worden de doorlooptijden bij voor vergunningen en bestemmingsplannen korter.

  Conclusie

  De invoering van de omgevingswet is opnieuw uitgesteld en staat nu gepland voor 1 januari 2024. Dit uitstel, het vijfde tot nu toe, moet ervoor zorgen dat de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd worden. De wet zal de bouwvergunningsprocedures vereenvoudigen, aandacht geven aan duurzaamheid en een gezonde leefomgeving bevorderen, wat uiteindelijk zal bijdragen aan een snellere woningbouw en verbetering van de leefomgeving.

  Terug naar het overzicht