Woongenot

Het verhuren van een woning is voor een verhuurder zoveel meer dan enkel de sleutels overhandigen aan de huurder. De verhuurder zal zich actief moeten inzetten voor het woongenot van de huurder en mag deze niet zomaar schenden. Nu vraag je je misschien af wat dit ‘woongenot’ precies is en hoe dat in de praktijk werkt en dat leggen we je uit.

Wat is woongenot?

Onder woongenot verstaan we het ‘ongestoord’ bewonen van een huurwoning zoals jij dat wenst. Dit houdt in dat de verhuurder ervoor moet zorgen dat jij geen overlast hebt van omwonenden en dat de huurwoning in goede staat blijft verkeren. Ook mag de verhuurder je niet vertellen hoe je de huurwoning bewoont, maar dat het is wel altijd aan de huurder om de huurwoning achteraf weer in oude staat terug te brengen.

Wat is overlast?

Overlast is een situatie waarin een omwonende onrechtmatige hinder veroorzaakt. Dit klinkt vaak, maar het zijn voornamelijk harde geluiden die niet onder de normale leefgeluiden horen. Een kind dat de trap op en neer rent of een wasmachine die centrifugeert zijn bijvoorbeeld geen overlast, maar leefgeluiden. Een hond die dag en nacht jankt of een buurvrouw met muziek op standje gehoorschade is wel hinder en dat valt dan ook onder overlast. Als je met dat soort klachten naar de verhuurder gaat, dan is hij of zij verplicht om het gesprek aan te gaan met de buren en eventueel te bemiddelen naar een oplossing. In het ergste geval kan zelfs besloten worden om het huurcontract van de veroorzaker te beëindigen.

Voor welk onderhoud is de verhuurder verantwoordelijk?

Ook achterstallig onderhoud kan een inbreuk zijn op je woongenot als huurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud. Dit houdt in dat een gebroken raam door de verhuurder vervangen moet worden en ook problemen met leidingen en overlast door ongedierte moet aangepakt worden. Hiervoor is het wel weer een voorwaarde dat deze zaken niet veroorzaakt zijn door de huurder. Regelt de verhuurder dit onderhoud niet, dan wordt het woongenot van de huurder verlaagd.

Lees ook: Welk onderhoud is voor rekening van de verhuurder?

Wat kun je doen bij verminderd woongenot?

Ervaar je als huurder minder woongenot, dan kun je huurverlaging afdwingen. Dit moet je wel doen via de rechter. Je kunt niet op eigen houtje beslissen dat je minder huur betaald, maar de rechter kan dit wel voor je regelen. Dit is vaak voor een periode van maximaal 6 maanden. In die tijd kan de verhuurder de gebreken dan aanpassen, zodat de huurprijs dan weer op het oude niveau gezet kan worden.

Ook interessant: Mag een verhuurder een huisdier verbieden?