Indexeringsclausule

Een indexeringsclausule is een bepaling die vaak voorkomt in contracten, zoals huur- of leningsovereenkomsten. Het is een mechanisme dat de prijzen of bedragen die in het contract zijn vastgelegd, automatisch aanpast op basis van een bepaalde index. 

Bijvoorbeeld, in het geval van een huurovereenkomst kan een indexeringsclausule ervoor zorgen dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindex. Dit betekent dat de huurprijs meestijgt met de inflatie, zodat de verhuurder zijn inkomsten kan beschermen tegen waardevermindering.

In de huurovereenkomst staan een hoop termen waar je als huurder niet altijd weet wat ermee bedoeld wordt. Eén van die termen is een ‘indexeringsclausule’. Vooral vrije sector huurwoningen hebben zo’n clausule in de huurovereenkomst staan en het is altijd goed dat je weet wat hiermee bedoeld wordt en wat je moet doen als je deze term juist niet aantreft in je huurovereenkomst.

Vrije sector en wettelijke huurverhoging

Bij vrije sector huurwoningen geldt de wettelijke huurverhoging niet. Doordat deze huurwoningen geliberaliseerd zijn, zijn verhuurders vrij in het bepalen van de huurverhoging. Als jij niet akkoord gaat met de voorgestelde verhoging, kan de verhuurder naar de rechter stappen om jou uit de woning te zetten. Het is natuurlijk wel prettig om te weten waar je aan toe bent en daarom zetten verhuurders wel vaak een vaste afspraak op papier. Deze afspraken kunnen zijn in de vorm van een opslagpercentage, markthuurbepaling of een indexeringsclausule.

Nederlandse inflatiecijfers

Bij een indexeringsclausule wordt er voor de huurverhoging gekeken naar de Nederlandse inflatiecijfers. Die cijfers worden elk jaar vrijgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en zijn bij een indexeringsclausule leidend voor de huurverhoging. Doordat deze regel is opgenomen in het huurcontract, hoef je je geen zorgen te maken over extreme huurverhogingen waar je niet aan kunt voldoen. Bovendien kun je de huurverhoging zelf controleren via de website van het CBS. Zo weet je altijd waar je aan toe bent en ben je er zeker van dat de verhuurder de juiste prijs hanteert. Klopt de huurverhoging niet, dan kun je de verhuurder altijd op de fout aanspreken. De indexeringsclausule staat namelijk gewoon in je contract.

In mijn contract staat geen indexeringsclausule, wat nu?

Er niet direct een reden tot paniek als je geen indexeringsclausule in je contract hebt staan. Kijk voordat je alarm slaat eerst of je toevallig een andere prijsbepaling in je contract hebt staan. Er kan ook uitgegaan worden van een opslagpercentage of markthuurbepaling. Staat dit er ook niet in, dan kan de verhuurder een huurverhoging doorvoeren naar wens. In dat geval kun je elk bedrag voorgeschoteld krijgen. Wel is het belangrijk dat dit voorstel redelijk is. Als je niet akkoord gaat met het voorstel, kan de verhuurder naar de rechter stappen om je uit je huis te zetten. Oordeelt de rechter dat de verhoging redelijk is, dan gaat die daarmee akkoord. Is het voorstel echter niet redelijk, dan kan de verhuurder nog overgaan tot een ander bedrag. Om deze situaties te voorkomen, is het belangrijk dat je goed onderhandelt over de huurvoorwaarden. Je wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan.