Warmtepomp

Een warmtepomp is een energiezuinig verwarmingssysteem dat warmte van de ene locatie naar de andere verplaatst, meestal van buiten naar binnen, om een gebouw te verwarmen. Een warmtepomp haalt warmte uit een bron (lucht, grond, of water), verhoogt de temperatuur met behulp van een compressor en geeft deze warmte af aan het verwarmingssysteem van een gebouw.

Inhoudsopgave

  Soorten warmtepompen

  Warmtepompen spelen een belangrijke rol in de overgang naar duurzamere en energiezuinigere verwarmingssystemen. Er zijn verschillende soorten warmtepompen:

  • Lucht-water: Haalt warmte uit de buitenlucht en brengt deze over naar water dat in het verwarmingssysteem wordt gebruikt.
  • Water-water: Maakt gebruik van warmte uit grondwater of oppervlaktewater.
  • Grond-water: Haalt warmte uit de aarde met behulp van een bodemwarmtewisselaar.
  • Lucht-lucht: Verwarmt de binnenlucht direct met warmte uit de buitenlucht.

  Daarnaast heb je hybride warmtepompen, deze werken samen met je CV-ketel. Alleen wanneer het heel koud is, springt je CV-ketel bij. Maar je hebt ook all-electric warmtepompen. Deze zorgt volledig voor het verwarmen van je woning. 

  Voordelen van een warmtepomp

  Warmtepompen kunnen efficiënter zijn dan traditionele verwarmingssystemen omdat ze geen warmte genereren, maar deze verplaatsen. Daardioor zijn warmtepompen erg energiezuinig. Ook verminderen ze de CO2-uitstoot, vooral als ze gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen.

  Een warmtepomp tegen een witte muur

  Hoe werkt een warmtepomp?

  Een warmtepomp werkt door warmte uit een bron, zoals lucht, bodem of water, te onttrekken en deze vervolgens te verhogen voor verwarming. Dit proces omvat vier hoofdcomponenten: een verdamper, compressor, condensor en expansieventiel. In de verdamper absorbeert de koelvloeistof warmte uit de bron en verandert in damp.

  De compressor verhoogt de druk en temperatuur van deze damp. In de condensor wordt de opgebouwde warmte afgegeven aan het verwarmingssysteem, terwijl de koelvloeistof weer vloeibaar wordt. Het expansieventiel verlaagt de druk en bereidt de koelvloeistof voor op herhaling van het proces. Dit cyclische systeem maakt efficiënte warmteoverdracht mogelijk.

  Wat kost een warmtepomp?

  De initiële kosten van een warmtepompinstallatie kunnen hoog zijn, maar op de lange termijn kunnen energiebesparingen de investering rechtvaardigen. De kosten voor hybride waterpomp liggen tussen de €5.000 en €7.000 euro. De kosten voor een all-electric waterpomp liggen tussen de  tussen de €6.500 en €19.500 euro. Een subsidie voor een warmtepomp dekt ongeveer 30% van de kosten.